Ciechanowiec – cmentarz ewangelicki

Cmentarz znajduje się pomiędzy cmentarzami wojennym i rzymskokatolickim przy ul. Sienkiewicza. Wg informacji z gminnej ewidencji zabytków założony został w 1810 r. Z informacji zamieszczonych w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w. w obu częściach Ciechanowca, należących do różnych guberni mieszkało ok. 300 ewangelików obu płci. Cmentarz od strony ulicy posiada niskie…Continue reading Ciechanowiec – cmentarz ewangelicki

Paproć Duża- cmentarz ewangelicki

Osada powstała po 1795 r. w zaborze pruskim. Nazywała się Königshuld. Do dnia dzisiejszego zachował się plan przestrzenny osady założonej na planie okręgu w którego centrum znajdował się zbór ewangelicki. Od drogi otaczającej zbór odchodziło (i nadal odchodzi) 8 dróg do okolicznych miejscowości. Parafia ewangelicka w Paproci Dużej w XIX w. skupiała ok. 2000 ewangelików…Continue reading Paproć Duża- cmentarz ewangelicki