Elbląg – cmentarz ewangelicki (ul. Obrońców Pokoju)

Cmentarz przykościelny przy ul. Obrońców Pokoju obecnie cmentarza nie przypomina. Brakuje nagrobków. Teren należy obecnie do parafii rzymsko-katolickiej. Cmentarz funkcjonował przez blisko 50 lat. Historia założonego w ok. 1895 r. cmentarza zaczyna się znacznie wcześniej, w roku 1801 i jest nierozłączną częścią historii kolonii Pangritza (dzisiejsza Zawada). Jej historię opisano na witrynie Elbląg moje miasto…Continue reading Elbląg – cmentarz ewangelicki (ul. Obrońców Pokoju)

Uzdowo – cmentarz ewangelicki

Założenie osady umiejscawia się w 1321 r. na podstawie nadania wystawionego przez mistrza Fryderyka von Wildenberga rycerzom z ziemi chełmińskiej. Jak zapisano w Encyklopedii Warmii i Mazur wieś zasiedlili osadnicy z ziemi dobrzyńskiej. Od XVI w. w Uzdowie funkcjonowała parafia ewangelicka. Cmentarz znajdujący się przy drodze Uzdowo – Działdowo założono pod koniec wieku XIX. Ostatni…Continue reading Uzdowo – cmentarz ewangelicki