Sochocin – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Sochocinie został założony w XIX w. Brak dokładnej daty ale wiadomo, że w latach 1863-1864 sochocińscy Żydzi starali się o odłączenie od okręgu bożnicznego w Płońsku. Starania zakończyły się sukcesem ale przeciwko włączeniu do sochocińskiego okręgu protestowali mieszkańcy Kuchar Żydowskich. Mimo utworzenia w cmentarza w Sochocinie mieszkańcy Kuchar swoich zmarłych chętniej chowali…Continue reading Sochocin – cmentarz żydowski

Czerwińsk nad Wisłą – cmentarze żydowskie

Osiedlający się od XVIII wieku w Czerwińsku Żydzi założyli swój pierwszy cmentarz w na początku wieku XIX. Dzisiaj jest to teren zabudowany. Lokalizacja wg starej mapy WIG poniżej. W 1935 r. Żydowska Gmina Wyznaniowa tworzyła nowy kirkut, przy ul. Polnej. Nie ma go jeszcze na mapach WIG. Zdjęcie z dnia 03.05.2018 r. Obydwa cmentarze zostały…Continue reading Czerwińsk nad Wisłą – cmentarze żydowskie

Tarczyn – cmentarz żydowski

Powstała w średniowieczu osada uzyskała prawa miejskie w XIV w. Od 1404 r. Tarczyn był częścią uposażenia proboszcza kapituły warszawskiej. Znaczenie osady malało wraz ze wzrostem znaczenia Warszawy, jednak upadek miasta to skutek pożaru z XVI w., wojny polsko-szwedzkiej z wieku XVII i wojny północnej, podczas której miasto ostatecznie zrujnowano. Pod koniec wieku XVIII miasto…Continue reading Tarczyn – cmentarz żydowski

Błonie – cmentarz żydowski

Cmentarz założony w 1885 r. W 1939 r. na jego terenie pochowano żołnierzy wyznania mojżeszowego, poległych w kampanii wrześniowej. Zniszczony podczas niemieckiej okupacji i niszczony później. W latach sześćdziesiątych fotografowano kilkadziesiąt stojących macew. Na przełomie wieków XX i XXI było ich kilkanaście. W 2013 roku porozbijano ostatnie stojące macewy. Galeria zdjęć sprzed ostatnich zniszczeń. Artykuł na…Continue reading Błonie – cmentarz żydowski

Popowo Kościelne – cmentarz żydowski

Niewielka społeczność żydowska zamieszkująca w Popowie Kościelnym jest jedną z najstarszych na Mazowszu. Można znaleźć trudne do zweryfikowania informacje, że w Popowie Kościelnym już w XVII wieku funkcjonowała synagoga. Cmentarz znajdujący się niewielkim oddaleniu od cmentarza parafialnego założono przed 1820 r. I tutaj nie ma pewnego datowania. Dokumenty kościelne podają, że pod koniec XVIII w.…Continue reading Popowo Kościelne – cmentarz żydowski

Jadów – cmentarz żydowski

Cmentarz założony prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Społeczność żydowska była jednak obecna w Jadowie już w wieku XVII. W wieku XIX stanowili większość mieszkańców osady. Na cmentarzu znajdowała się mogiła ok. 600 Żydów zamordowanych w trakcie likwidacji getta w Jadowie. Jeszcze podczas okupacji ciała pomordowanych zostały przez Niemców wykopane i wywiezione w okolice Węgrowa, gdzie…Continue reading Jadów – cmentarz żydowski

Góra Kalwaria – cmentarz żydowski

Osadnictwo żydowskie w Górze Kalwarii rozpoczęło się w 1802 r., po zniesieniu przepisów zakazujących Żydom zamieszkiwania w tej miejscowości. Cmentarz założono na wydzierżawionej od miasta działce przed 1827 r. Teren ten na własność Dozoru Bóżniczego przeszedł w roku 1864. Podczas II wojny  światowej rozpoczęła się dewastacja kirkutu. Płyty nagrobne przeznaczono przez okupanta do brukowania ulic…Continue reading Góra Kalwaria – cmentarz żydowski

Nowy Dwór Mazowiecki – cmentarz żydowski

Pierwsze informacje o Żydach w Nowym Dworze pochodzą z XVI w. Jednak osadnictwo Żydowskie zaczęło się w drugiej połowie wieku XVIII gdy przybyli tu Żydzi uciekający przed rzeziami na Podolu. Na ten czas przypada też początek istnienia cmentarza żydowskiego. Pierwsze zniszczenia na cmentarzu przypadają na okres II wojny światowej. Ale jeszcze w latach sześćdziesiątych obserwowano…Continue reading Nowy Dwór Mazowiecki – cmentarz żydowski

Żyrardów – cmentarz żydowski

Żyrardowscy Żydzi administracyjnie (do 1916 r.) nie byli mieszkańcami Żyrardowa tylko przylegającej do Żyrardowa wsi Ruda Guzowska. W 1874 r. władze guberni zezwoliły na powołanie w Rudzie Guzowskiej gminy wyznaniowej. Grunt pod synagogę i cmentarz nowo powstała gmina otrzymała od hrabiego Sobańskiego. Podczas II wojny światowej część nagrobków została użyta przez okupantów do utwardzania podjazdów…Continue reading Żyrardów – cmentarz żydowski