Andrzejewo – cmentarz żydowski

Andrzejewo to lokowane w XVI w. miasto należące do biskupów płockich. W dokumentach zachowała się informacja o poprzedniej nazwie osady (Wronie) jak i o nazwie nadanej ale nie używanej (Andrzejów). Do XIX w. w Andrzejewie obowiązywał przywilej zakazujący osiedlania się Żydów na terenie miasta. W wieku XIX zakaz przestał obowiązywać z mocy praw państw zaborczych.…Continue reading Andrzejewo – cmentarz żydowski

Zaręby Kościelne – cmentarz żydowski

Początki Zarębów Kościelnych sięgają wieku XV. Nie wiemy kiedy do osady przybyli pierwsi Żydzi ale można znaleźć informacje mówiące o istniejącej w 1680 r. w Zarębach szkole żydowskiej i kirkucie. Informacja ta umieszczona jest na stronie Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych bez podanego źródła. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego podaje, że w całej gminie pod koniec…Continue reading Zaręby Kościelne – cmentarz żydowski

Ostrów Mazowiecka – cmentarz żydowski

Żydzi pojawiali się w Ostrowi już w XV w. Miasto znajdowało się na ważnym szlaku handlowym łączącym Koronę z Litwą. O osadnictwie żydowskim w Ostrowi można mówić po wyniszczających wojnach XVII w. W Wikipedii jednak pojawił się wprowadzający w błąd wpis: „W XVI–XVIII wieku starostwo grodowe, zniszczone w XVII wieku, kiedy to osiedlają się tu…Continue reading Ostrów Mazowiecka – cmentarz żydowski

Iłów – cmentarz żydowski

Pierwsza wzmianka w dokumentach pisanych o Iłowie pochodzi z 1224r. Wówczas miejscowość ta nazywała się Gylau. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego wydany w 1882 r. podaje następujące informacje o miejscowości: Dawniejsze miasteczko Iłów, położone śród lasów ciągnących się od Torunia pod Błonie, założone zostało w 1506 r. za przywilejem króla Aleksandra danym Feliksowi i Prokopowi Radzanowskim,…Continue reading Iłów – cmentarz żydowski

Jasionówka – cmentarz żydowski

W XVII w. w Jasionówce mieszkali tatarscy garbarze skór. Prawdopodobnie ich obecność ściągnęła żydowskich handlarzy. Z czasem Żydzi zastąpili Tatarów i sami stali się garbarzami. Ta profesja była uprawiana przez część miejscowych Żydów do końca istnienia ich społeczności w Jasionówce. Przez XIX i początek wieku XX Żydzi stanowili ogromną większość mieszkańców osady. Posiadali 2 cmentarze.…Continue reading Jasionówka – cmentarz żydowski

Goniądz – cmentarz żydowski

Pierwsze informacje o kirkucie w Goniądzu pochodzą z końca XVIII w. Mieszkali tu jednak wcześniej mimo obowiązującego zakazu osiedlania – dotyczył tylko gruntów mieszczańskich. W 1734 r. istniał w Goniądzu przykahałek i synagoga. Napływ nowych osadników żydowskich po zniesieniu przywileju de non tolerandis Iudaeis wiązany jest z budową i późniejszą obsługą twierdzy w Osowcu. Cmentarz…Continue reading Goniądz – cmentarz żydowski

Nadarzyn – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Nadarzynie powstał prawdopodobnie przed 1780 r. Wg zachowanych relacji były to dwa cmentarze: stary i nowy znajdujące się obok siebie. Do dnia dzisiejszego nie pozostały na jego terenie żadne macewy. Istnieją plany postawienia pomnika. Dzisiaj jest to las. Zdjęcia z 01.06.2018 r. Więcej o cmentarzu przeczytać można na portalu Wirtualny Sztetl Lokalizacja:…Continue reading Nadarzyn – cmentarz żydowski

Grodzisk Mazowiecki – cmentarz żydowski

Z zachowanych po dzień dzisiejszy dokumentów wynika, że Żydzi zamieszkiwali w Grodzisku Mazowieckim już w drugiej połowie XVI w. Nie posiadamy danych liczbowych dla tego okresu. Pod koniec XVIII w. byli większością mieszkańców Grodziska, a przez cały wiek XIX byli znaczącą większością mieszkańców tego miasta. Stosunki ludnościowe zaczęły się zmieniać dopiero w wieku XX. Cmentarz…Continue reading Grodzisk Mazowiecki – cmentarz żydowski