Braniewo – cmentarz żydowski

Pierwsi Żydzi osiedlili się w Braniewie w XVIII w. Nieliczna społeczność żydowska, licząca najwięcej 170 osób (w 1880 r.) posiadała od 1852 r. synagogę. Bożnica została zniszczona 9/10 XI 1938 r. Daty założenia cmentarza nie znam. Mógł powstać kilka lat wcześniej. Obecnie o istnieniu nekropolii przypomina tylko tablica pamiątkowa na ogrodzeniu posesji powstałej na jego…Continue reading Braniewo – cmentarz żydowski

Frombork – cmentarz żydowski

Społeczność żydowska we Fromborku osiadła w XIX w. Nigdy nie była liczna. W połowie XIX w. osiągnęła liczbę 31 osób. Należała do gminy wyznaniowej w Braniewie ale posiadała od 1818 r. własny cmentarz. Po cmentarzu pozostała tylko informacja o jego istnieniu. Wiadomo, że znajdował się przy ulicy Sanatoryjnej. W jego pobliżu założono cmentarz kanoników oraz…Continue reading Frombork – cmentarz żydowski

Elbląg – cmentarz żydowski

Założony w 1812 r. cmentarz został zdewastowany przez nazistów i całkowicie zniszczony po 1945 r. przez władze PRL. Na jego terenie utworzono park. W 2001 r. postawiono na terenie kirkutu kamień z tablicą przypominającą o dawnej społeczności żydowskiej miasta. Obecny park zlokalizowany jest u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej. Historia społeczności rozpoczyna się pod koniec…Continue reading Elbląg – cmentarz żydowski