Cmentarz żydowski w Ulanowie

Przyjmuje się, że cmentarz żydowski w Ulanowie założono około roku 1700. Społeczność żydowska pojawiła się tu jednak niemal 100 lat wcześniej, zaraz po lokacji miasta. Na przełomie wieków XIX i XX funkcjonowały w Ulanowie trzy synagogi, a Żydzi stanowili większość mieszkańców miasta. Ten stan zmienił się w wyniku wojny światowej. W roku 1921, w spisie powszechnym stwierdzono w mieście obecność niespełna 900 osób wyznania mojżeszowego. To już tylko blisko 40% ogólnej liczby mieszkańców. Cmentarz użytkowany był nieprzerwanie do roku 1942.

Obrazek

Pokaż Judaika na większej mapie
Zdewastowany podczas okupacji hitlerowskiej cmentarz znajduje się na skraju lasu, przy murze szkoły w Ulanowie. W roku 1984 otoczono go ochroną prawną jako zabytek i płotem. Wybudowano także bramę. Prace podjęta z inicjatywy miejscowego proboszcza księdza Józefa Lizaka. Od tamtej pory chyba więcej żadnych działań na terenie cmentarza i wokół niego nie podejmowano. Płot wymaga już naprawy. Teren bywa zaśmiecany ale i sprzątany. Największe skupiska macew znajdują się w największym oddaleniu od bramy, w pobliżu muru szkoły.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Wykorzystane informacje wyczytałem na stronach:
POLIN - Dziedzictwo Polskich Żydów
Po!skaniezwykla
Krodo
i w paru innych jeszcze miejscach