Piszczac – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Piszczacu powstał prawdopodobnie w wieku XIX. Dokładnej daty nie znamy. Wiadomo natomiast, że w XVIII wieku w tym królewskim miasteczku zamieszkiwały co najmniej 3 rodziny żydowskie. Jak w wielu mniejszych osadach tutaj też centrum zamieszkane było przez ludność żydowską trudniącą się handlem i rzemiosłem. Pozostała ludność – trudniąca się głównie rolnictwem –…Continue reading Piszczac – cmentarz żydowski

Łomazy – cmentarz żydowski i miejsce zagłady

Cmentarz powstał w XVII w. Pierwsze wzmianki o ludności żydowskiej pochodzą z wieku XVI. Istnienie licznej społeczności żydowskiej wiązane jest nie tylko z lokalizacją miasta na trasie Wilno – Kraków. Drugim istotnym elementem mającym wpływ na liczebność społeczności żydowskiej były ograniczenia osiedlania w pobliskiej Białej Podlaskiej. Niewiele więcej da się opowiedzieć o wyznawcach religii mojżeszowej…Continue reading Łomazy – cmentarz żydowski i miejsce zagłady

Sławatycze – cmentarz żydowski

Nie wiemy kiedy powstał cmentarz żydowski w Sławatyczach. Tak samo nie wiemy kiedy Żydzi w Sławatyczach się pojawili. Jak podaje Marta Kubiszyn mógł to być wiek XVII jak i koniec wieku XVIII. Obie te daty mogą być też prawdziwe, ponieważ między nimi jest okres w którym doszło do zniszczenia wielu miast na terenie Rzeczypospolitej. Tak…Continue reading Sławatycze – cmentarz żydowski

Wisznice – kwatera wojenna

Na cmentarzu parafialnym w Wisznicach znajduje się wydzielona kwatera wojenna. Znajdują się na niej groby z obu wojen światowych. Bezpośrednio za tablicą informującą o kwaterze z I wojny znajdują się groby dwóch radzieckich lotników poległych 20 VI 1941 roku. Dopiero za nimi jest właściwa kwatera z I wojny światowej. Najbliżej alejki przecinającej cmentarz na dwie…Continue reading Wisznice – kwatera wojenna

Kozły – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy drodze Kozły – Kolembrody. Wg informacji z książki „Cmentarze zabytkowe. Woj. bialskopodlaskie” jest otoczony rowem i znajduje się na skraju lasu. Ta druga informacja mnie zmyliła. Szukałem wału i rowu w lesie pomiędzy obiema miejscowościami. Dopiero gdy już się poddałem zwróciłem uwagę na kępę krzaków przy drodze znajdującą się ok. 50…Continue reading Kozły – cmentarz wojenny

Tuliłów – cmentarz wojenny

Tuliłów (gm. Międzyrzec Podlaski) Cmentarz założony w sierpniu 1915 roku w miejscu walk pomiędzy wojskami carskimi i cesarsko-królewskimi. W trzydniowej bitwie (14-16 VIII) na przedpolach Tuliłowa straciło życie ok. 2000 żołnierzy. Wojska austro-węgierskie musiały opuścić ten teren zaraz po bitwie pozostawiając poległych nie pochowanych. Cmentarz założyły oddziały niemieckie zastępujące na tym odcinku frontu oddziały austro-węgierskie.…Continue reading Tuliłów – cmentarz wojenny

Kobylany – cmentarz wojenny

Cmentarz w pobliżu Terespola. Pochowano na nim żołnierzy poległych w 1915 roku. Tablica informacyjna mówi o żołnierzach rosyjskich, „Zabytkowe cmentarze…” dodają, że prawdopodobnie i niemieckich. Na terenie cmentarza dają się dostrzec zarysy mogił. Prawdopodobnie dokonano tu też pochówku z latach siedemdziesiątych o czym mówi tabliczka na krzyżu umieszczonym na końcu cmentarza. Zdjęcia zrobiłem 09.06.2011. Lokalizacja

Horbów – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny w Horbowie zdaje się być pewną zagadką. Źródła w których można znaleźć informacje na jego temat nie są zgodne co do czasu jego powstania. „Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Woj. bialskopodlaskie” powołując się na pozostającą przed 1995 rokiem w maszynopisie pracę Wiktora Kononowa i Jerzego Sroki „Cmentarze i mogiły wojenne z okresu…Continue reading Horbów – cmentarz wojenny

Biała Podlaska – cmentarz wojenny

Cmentarz przy ulicy Pokoju powstał w końcu sierpnia lub we wrześniu 1915 r. na polu uprawnym położonym obok rosyjskich koszar. Używany był do grudnia 1918 r. Chowano na jego terenie żołnierzy zmarłych w zlokalizowanym w pobliżu szpitalu polowym. Na stronie Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych podano, że spoczywa to prawdopodobnie 687 żołnierzy wszystkich walczących na…Continue reading Biała Podlaska – cmentarz wojenny

Rokitno – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny powstał w drugiej połowie sierpnia 1915 roku. Wg informacji zamieszczonych na tablicy informacyjnej – znajdującej się przy ogrodzeniu – spoczywa tu około 50 żołnierzy z armii niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej. Poza tablicą informacyjną wystawioną przez władze gminy Rokitno można odnaleźć jeszcze jedną. Przymocowana do ogrodzenia tabliczka informuje o spoczywających na terenie cmentarza żołnierzach…Continue reading Rokitno – cmentarz wojenny