Modliborzyce – cmentarz żydowski

Założony prawdopodobnie w XVII w. Zniszczony podczas II wojny światowej. Na terenie cmentarza nie zachowały się macewy. Chwilowo brak zdjęć. Synagoga Budynek wzniesiono w 1760 roku. Była to najprawdopodobniej pierwsza synagoga w Modliborzycach, które prawa miejskie otrzymały w roku 1642. Pięć lat po wybudowaniu bożnicy w mieście odnotowano 350 osób wyznania mojżeszowego. Budynek uległ poważnym…Continue reading Modliborzyce – cmentarz żydowski

Biała k. Janowa Lubelskiego – cmentarz wojenny

Cmentarz często opisywany jako cmentarz w Janowie Lubelskim – Biała i Janów Lubelski praktycznie są połączone. Wpisany do rejestru zabytków z numerem 465/92. Pierwotnie prostokątny dziś częściowo naruszony przez nieistniejącą już kopalnię żwiru. Pochowani są tu żołnierze wszystkich armii biorących udział w walkach o Janów Lubelski w 1914 i 1915 roku. O ile w wydawnictwie…Continue reading Biała k. Janowa Lubelskiego – cmentarz wojenny