Bąkowiec – cmentarz wojenny

Cmentarz powstały po Operacji Dęblińskiej. Niemal niewidoczny z drogi Gniewoszów – Kozienice. Na zdjęciu widać szlaban przejazdu kolejowego w Bąkowcu na tej drodze właśnie. Choć prawie niewidoczny z drogi to przebiega przy nim szlak turystyczny. Teren cmentarza jest uporządkowany i zadbany. Tu jak rzadko można zobaczyć krzyże z daszkami, które miały być stawiane na tych…Continue reading Bąkowiec – cmentarz wojenny

Molendy- cmentarz wojenny

Cmentarz na skraju wsi. Zadbany. Może dlatego, że to miejscowość letniskowa. Obok jest Garbatka Letnisko – czyli jeszcze bardziej wypoczynkowa. A to już skraj Puszczy Kozienickiej. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Miejscowość posiada jeszcze jedno miejsce pamięci. Na przeciwległym końcu. I chociaż oba są z różnych wojen światowych to coś je łączy.…Continue reading Molendy- cmentarz wojenny

Wysokie Koło – cmentarz wojenny

Żołnierze trzech armii polegli w dniach 22-26 października 1914 roku. Podczas renowacji cmentarza nie naruszono zbiorowych mogił. Renowację przeprowadził samorząd lokalny przy udziale austriackiego Czarnego Krzyża. Cmentarz znajduje się przy drodze Kozienice – Puławy. Po drugiej stronie drogi jest cmentarz parafialny. Choć nie wiem ilu żołnierzy spoczywa na tym cmentarzu to wiem o co się…Continue reading Wysokie Koło – cmentarz wojenny

Oleksów – mogiła wojenna

Trakt łączący Litwę z Krakowem, na którego trasie znajdowały się i Kozienice i Wysokie Koło stracił na znaczeniu po przeniesieniu stolicy do Warszawy. Nie znaczy to jednak, że już potem nie był wykorzystywany. Pozostawał szlakiem handlowym i traktem po którym chadzały armie podczas wojen. Do znanych przemarszów należą: – w kwietniu 1656 roku dwukrotny przemarsz…Continue reading Oleksów – mogiła wojenna

Żytkowice – mauzoleum

Tak samo jak w Brzustowie pochowano tu poległych w dniach 22-26 X 1914 r. w bitwie pod Laskami i Anielinem. Do mauzoleum przeniesiono też legionistów pochowanych w mogile polowej w Brzustowie. Na 3 z 4 tablic umieszczonych na cokole pomnika wymieniono poległych legionistów z podziałem na bataliony w których służyli. Mauzoleum znajduje się przy trasie…Continue reading Żytkowice – mauzoleum

Brzustów – cmentarz wojenny

Cmentarz na leśnym, piaszczystym wzgórzu. Wg informacji na miejscu spoczywali tu Legioniści ale zostali przeniesieni do mauzoleum Legionów w pobliskich Żytkowicach. Z innych informacji, zdobytych wcześniej wynika, że nie tylko Legioniści tu spoczywali i ci „inni” zostali w tym miejscu. Dojazd jest oznakowany. Mimo tego pytałem o drogę – jedyny znak informacyjny jest przy zjeździe…Continue reading Brzustów – cmentarz wojenny

Gniewoszów – cmentarze żydowskie

Zagadnienie społeczności żydowskiej w Gniewoszowie pojawiło się w kręgu moich zainteresowań dość późno i raczej nieoczekiwanie. W prasie natknąłem się na opis poszukiwań synagogi w Gniewoszowie. Opisano tam jak miejscowi informatorzy usiłowali przekonać pytającego o synagogę do twierdzenia, że w Gniewoszowie społeczności żydowskiej nie było. Ostatecznie ustalono, że zniszczony budynek mieszkańcy Gniewoszowa odbudowali i urządzili…Continue reading Gniewoszów – cmentarze żydowskie

Kozienice – cmentarz żydowski

Cmentarz powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XVII wieku. Funkcjonował nieprzerwanie do drugiej wojny światowej. Do dziś zajmuje piaszczyste wzgórze. Nie ma jednak na nim dawnych nagrobków. Dewastacji uległ w czasie II wojny jak i po niej. Adam Penkalla wspomina w jednym ze swoich artykułów o macewie wykonanej z kamienia polnego posiadającej ślady dawniej pokrywającej ją…Continue reading Kozienice – cmentarz żydowski