Głosków – cmentarz wojenny

Wg informacji danych przez urząd gminy w Piasecznie cmentarz założono w roku 1916. Odrestaurowany w 2015 r. z zachowaniem pierwotnego układu z centralnie umieszczoną kapliczką. Pod jej dachem znajduje się żeliwny krzyż na betonowym postumencie z napisem: 1914 – 1915 86 DEUTSCHE Pierwotnie groby żołnierzy carskich miały być odgrodzone do grobów żołnierzy niemieckich wiciokrzewem, a…Continue reading Głosków – cmentarz wojenny

Cieciszew – cmentarz wojenny

Na cmentarzu są pochowani żołnierze dwóch armii i zapewne wielu narodowości. Polegli w 1914 r. Zachowały się rysunki przedstawiające kształt cmentarza. Obejrzeć je można na stronie Wirtualnego Muzeum Konstancina. Cmentarz miał początkowo kształt okręgu. Wokół kopca ze szczątkami żołnierzy carskiej armii znajdują się groby żołnierzy armii niemieckiej. Z czasem kopiec osiadł i dzisiaj trudno dostrzec…Continue reading Cieciszew – cmentarz wojenny

Góra Kalwaria – cmentarz żydowski

Osadnictwo żydowskie w Górze Kalwarii rozpoczęło się w 1802 r., po zniesieniu przepisów zakazujących Żydom zamieszkiwania w tej miejscowości. Cmentarz założono na wydzierżawionej od miasta działce przed 1827 r. Teren ten na własność Dozoru Bóżniczego przeszedł w roku 1864. Podczas II wojny  światowej rozpoczęła się dewastacja kirkutu. Płyty nagrobne przeznaczono przez okupanta do brukowania ulic…Continue reading Góra Kalwaria – cmentarz żydowski

Piaseczno – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Piasecznie powstał około 1870 r. Żydzi w Piasecznie osiedlali się co najmniej 100 lat wcześniej. Przed powstanie Piaseczyńskiego kirkutu chowali swoich zmarłych w Nadarzynie. Brak cmentarza w Piasecznie spowodowany był ograniczeniami prawnymi. Piaseczno posiadało bowiem prawo zabraniające przebywać w nim Żydom. W praktyce oznaczało to, że nie mogli posiadać w nim gruntów…Continue reading Piaseczno – cmentarz żydowski