Kostry-Podsękowięta – cmentarz wojenny

Założony ok. 1915 r. cmentarz wojenny jest widoczny z drogi Kuczyn – Wyszonki jako kępa drzew w polu. Obok cmentarza przebiega droga gruntowa. O obecności grobów przypominają jedynie poustawiane na miejscu krzyże. Cmentarz wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Zdjęcia z dnia 23.06.2019 r. Lokalizacja: Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Ciechanowiec – cmentarz ewangelicki

Cmentarz znajduje się pomiędzy cmentarzami wojennym i rzymskokatolickim przy ul. Sienkiewicza. Wg informacji z gminnej ewidencji zabytków założony został w 1810 r. Z informacji zamieszczonych w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w. w obu częściach Ciechanowca, należących do różnych guberni mieszkało ok. 300 ewangelików obu płci. Cmentarz od strony ulicy posiada niskie…Continue reading Ciechanowiec – cmentarz ewangelicki

Ciechanowiec – cmentarz wojenny

Miasto podczas I wojny światowej najbardziej ucierpiało podczas wycofywania się oddziałów rosyjskich. Kozacy stosując taktykę spalonej ziemi niszczyli zabudowę miejską. Zniszczeniu uległ też miejscowy zamek. Usuwania zniszczeń nie dokończono przed wybuchem kolejnej wojny. Cmentarz wojenny w Ciechanowcu znajduje się przy ul. Sienkiewicza po zachodniej stronie cmentarza ewangelickiego. Został wpisany do rejestru zabytków w 1991 r.…Continue reading Ciechanowiec – cmentarz wojenny

Czyżew – cmentarze wojenne

Podczas wycofywania się armii carskiej w 1915 r. Czyżew został spalony. Podpalenie opuszczanej osady nie było niczym niezwykłym. Rosyjska taktyka przewidywała pozostawienie przeciwnikowi ruin i pogorzelisk. Po przejściu frontu poległych żołnierzy pochowano na 3 cmentarzach w okolicach osady. Pierwszy znajduje się na północ od centrum osady, u zbiegu ulic Andrzejewskiej i Zambrowskiej (Czyżew-Osada). Drugi cmentarz…Continue reading Czyżew – cmentarze wojenne

Wysokie Mazowieckie – cmentarz żydowski

Osadnictwo żydowskie w Wysokim Mazowieckim zaczyna się na początku wieku XVIII. A za sprawą ówczesnego właściciela tej miejscowości pragnącego przywrócić jej dawne znaczenie po zniszczeniach spowodowanych wojnami. Być może w tym też czasie w Wysokim powstał kirkut. O widocznym wzroście liczby Żydów można mówić właściwie po 1822 roku. Od połowy wieku XIX do II wojny…Continue reading Wysokie Mazowieckie – cmentarz żydowski

Ciechanowiec – cmentarz żydowski

Celem mojej wizyty w Ciechanowcu było odnalezienie tamtejszego cmentarza żydowskiego i zobaczenie synagogi. Czytałem też o pomniku na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza… Tego ostatniego nie znalazłem. I nie jestem pewien czy autor informacji o pomniku nie miał na myśli terenu nowego cmentarza żydowskiego znajdującego się za cmentarzem rzymskokatolickim, który znajduje się bezpośrednio przy tej ulicy.…Continue reading Ciechanowiec – cmentarz żydowski

Stara Ruś – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy drodze Sokoły – Wysokie Mazowieckie. Wg informacji z Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych spoczywa tu 332 poległych. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Cmentarz założono obok przydrożnej figury z końca XIX-go wieku. Zachowały się inskrypcje na kamieniach przy bramce wejściowej na cmentarz. A największe wrażenie zrobiły na mnie zachowane…Continue reading Stara Ruś – cmentarz wojenny