Łabuńki Pierwsze – cmentarz wojenny

Cmentarz w Łabuńkach Pierwszych (gmina Łabunie) powstał w 1914 roku. Na jego otoczonym wałem ziemnym terenie znajduje się dwadzieścia mogił zbiorowych i siedem indywidualnych. Obecnie ślady po nich są zatarte. Spoczywa tu 209 żołnierzy armii carskiej i 100 armii austro-węgierskiej. W roku 1939 pochowano tu także żołnierzy polskich poległych w kampanii wrześniowej. Ich ciała po…Continue reading Łabuńki Pierwsze – cmentarz wojenny

Skierbieszów – cmentarz wojenny

Skierbieszów w powiecie zamojskim. O cmentarzu wojennym wiadomo niewiele. Na pewno jest wpisany do rejestru zabytków. Informacji zamieszczonych na mapach Targeo nie mam jak zweryfikować. W Targeo zapisano: Założony w 1915 r., o pow. 0,05 ha, pochowanych jest 50 żołnierzy armii rosyjskiej i 320 żołnierzy armii niemieckiej. W przeciwieństwie do trzech pozostałych cmentarzy odwiedzonych przeze…Continue reading Skierbieszów – cmentarz wojenny