Modliborzyce – cmentarz żydowski

Założony prawdopodobnie w XVII w. Zniszczony podczas II wojny światowej. Na terenie cmentarza nie zachowały się macewy. Chwilowo brak zdjęć. Synagoga Budynek wzniesiono w 1760 roku. Była to najprawdopodobniej pierwsza synagoga w Modliborzycach, które prawa miejskie otrzymały w roku 1642. Pięć lat po wybudowaniu bożnicy w mieście odnotowano 350 osób wyznania mojżeszowego. Budynek uległ poważnym

Continue Reading