Wisznice – kwatera wojenna

Na cmentarzu parafialnym w Wisznicach znajduje się wydzielona kwatera wojenna. Znajdują się na niej groby z obu wojen światowych. Bezpośrednio za tablicą informującą o kwaterze z I wojny znajdują się groby dwóch radzieckich lotników poległych 20 VI 1941 roku. Dopiero za nimi jest właściwa kwatera z I wojny światowej. Najbliżej alejki przecinającej cmentarz na dwie

Continue Reading

Tuliłów – cmentarz wojenny

Tuliłów (gm. Międzyrzec Podlaski) Cmentarz założony w sierpniu 1915 roku w miejscu walk pomiędzy wojskami carskimi i cesarsko-królewskimi. W trzydniowej bitwie (14-16 VIII) na przedpolach Tuliłowa straciło życie ok. 2000 żołnierzy. Wojska austro-węgierskie musiały opuścić ten teren zaraz po bitwie pozostawiając poległych nie pochowanych. Cmentarz założyły oddziały niemieckie zastępujące na tym odcinku frontu oddziały austro-węgierskie.

Continue Reading

Kobylany – cmentarz wojenny

Cmentarz w pobliżu Terespola. Pochowano na nim żołnierzy poległych w 1915 roku. Tablica informacyjna mówi o żołnierzach rosyjskich, „Zabytkowe cmentarze…” dodają, że prawdopodobnie i niemieckich. Na terenie cmentarza dają się dostrzec zarysy mogił. Prawdopodobnie dokonano tu też pochówku z latach siedemdziesiątych o czym mówi tabliczka na krzyżu umieszczonym na końcu cmentarza. Zdjęcia zrobiłem 09.06.2011.

Continue Reading

Horbów – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny w Horbowie zdaje się być pewną zagadką. Źródła w których można znaleźć informacje na jego temat nie są zgodne co do czasu jego powstania. „Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Woj. bialskopodlaskie” powołując się na pozostającą przed 1995 rokiem w maszynopisie pracę Wiktora Kononowa i Jerzego Sroki „Cmentarze i mogiły wojenne z okresu

Continue Reading

Biała Podlaska – cmentarz wojenny

Cmentarz przy ulicy Pokoju powstał w końcu sierpnia lub we wrześniu 1915 r. na polu uprawnym położonym obok rosyjskich koszar. Używany był do grudnia 1918 r. Chowano na jego terenie żołnierzy zmarłych w zlokalizowanym w pobliżu szpitalu polowym. Na stronie Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych podano, że spoczywa to prawdopodobnie 687 żołnierzy wszystkich walczących na

Continue Reading

Rokitno – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny powstał w drugiej połowie sierpnia 1915 roku. Wg informacji zamieszczonych na tablicy informacyjnej – znajdującej się przy ogrodzeniu – spoczywa tu około 50 żołnierzy z armii niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej. Poza tablicą informacyjną wystawioną przez władze gminy Rokitno można odnaleźć jeszcze jedną. Przymocowana do ogrodzenia tabliczka informuje o spoczywających na terenie cmentarza żołnierzach

Continue Reading

Zaczopki – cmentarz wojenny

Zaczopki (gmina Rokitno). Cmentarz znajduje się na wzniesieniu przy szosie Terespol – Janów Podlaski. Powstał w sierpniu 1915 roku. Na tablicy informacyjnej podano, że spoczywa tu 83 żołnierzy niemieckich i rosyjskich. Treść napisu: Hier schlafen im Tode vereint 83 deutsche u. russische • Krieger und schauen von der Höhe • des Schlachtfeldes herab auf die

Continue Reading

Krzewica – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy gruntowej drodze pomiędzy miejscowościami Krzewica i Łukowisko. Otoczony wałem ziemnym i rowem. Wejście na teren cmentarza znajdowało się od strony Krzewicy. Ja dotarłem do niego od strony Łukowiska. Stan cmentarza wskazuje na prowadzone przy nim prace porządkowe. Wał ziemny był podwyższany, rów pogłębiany. Nadsypano też zapewne część mogił których zarysy są

Continue Reading