Grabów nad Pilicą – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy drodze łączącej Kozienice z Warką. Spoczywa tu ok. 700 żołnierzy wszystkich armii walczących na froncie wschodnim. Umieszczono tu także obelisk z tabliczką upamiętniającą mieszkańców Grabowa poległym w wojnie Polsko-bolszewickiej. Obelisk umieszczono na kopcu. Zatarły się ślady po kwaterach z I wojny. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Na cmentarzu […]

Chinów – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny w Chinowie to… Jak ogłoszenie z serii: Kto widział? Kto cokolwiek wie? Jest na mapach. Tych przedwojennych … jak i tych nowszych. Problem jednak jest w tym, że jest tylko na mapach. Teren porastają drzewa i niemal nie widać śladów działalności człowieka. Może słabo zarysowany wał, którego kształt przypomina ten z nowszej mapy. […]

Świerże Górne – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się za cmentarzem parafialnym w głębi lasu. Nie zauważyłem żadnych znaków do niego prowadzących. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Świerże Górne to mała miejscowość w której znajduje się elektrownia „Kozienice”. W tych okolicach znajdowała się przeprawa na Wiśle wykorzystywana w wieku XII i zapewne też wcześniej. Tu też podczas wojen […]

Maciejowice – cmentarz wojenny

Cmentarz w Puszczy Kozienickiej. Brak o nim bliższych informacji. Znajduje się niedaleko parkingu leśnego przy drodze Kozienice – Głowaczów. Podobno jeszcze niedawno widoczne tu były resztki zbutwiałych krzyży. Teraz jest to tylko szczyt wzniesienia otoczony drewnianym ogrodzeniem z małym kopcem z kamieni i umieszczonym na nim krzyżem. Prawdopodobnie spoczywają tu żołnierze polegli w 1914 roku. […]

Kozienice – kwatera wojenna

Cmentarz w Kozienicach powstał w połowie XIX wieku poza miastem. Znajdują się tu groby rzymskich katolików jak i wyznawców prawosławia. Jest także zadbana kwatera Legionistów. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Po raz pierwszy Legiony Polskie pojawiły się w pobliżu Kozienic w październiku 1914 roku. Rosjanie opuścili miasto i wycofali się do twierdzy […]

Stanisławice – cmentarz wojenny

Cmentarz w Puszczy Kozienickiej. Spoczywają tu żołnierzy armii carskiej i austro-węgierskiej polegli w latach 1914-1915. Tylko Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych podaje daty 1916-1918 związane jak sądzę ze Stanisławicami na Ukrainie. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Cmentarz znajduje się ok 200-300 m od zabudowań wsi, przy leśnej drodze. Poza krzyżem na szczycie […]

Katarzynów – cmentarz epidemiczny i wojenny

Cmentarz na skraju Puszczy Kozienickiej. Umieszczony na szczycie góry. Powstał już w 1873 roku. Chowano tu wtedy ofiary zarazy. Od tamtego czasu góra bywa nazywana „Cholerną Górą”. W czasie pierwszej wojny światowej pochowano tu poległych w latach 1914-1915. Brak jednak jakichkolwiek informacji o pochowanych. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Ogrodzenie na pewno […]

Kociołki – cmentarz wojenny

O cmentarzu tym pisze się najczęściej tylko tyle, że spoczywa tu kilkuset żołnierzy c.k. armii i armii carskiej poległych około 23 X 1914 r. I innych informacji na ten temat jak dotąd nie odnalazłem. A wygląda na to, że jest to wciąż powielana jedna informacja. Cmentarz znajduje się na skraju Puszczy Kozienickiej. W jego pobliżu […]

Słowiki – cmentarz wojenny

Cmentarz założony dla poległych w Operacji Dęblińskiej z 1914 roku. Znajduje się w klinie między drogą Kozienice – Gniewoszów a torami kolejowymi biegnącymi z Bąkowca do Kozienic. Zachował się jego mur z wapiennych kamieni. Choć mur przebiega na długości 30 m wzdłuż drogi to niemal go nie widać. Wynika to z gęstości zarośli przy drodze […]

Bąkowiec – cmentarz wojenny

Cmentarz powstały po Operacji Dęblińskiej. Niemal niewidoczny z drogi Gniewoszów – Kozienice. Na zdjęciu widać szlaban przejazdu kolejowego w Bąkowcu na tej drodze właśnie. Choć prawie niewidoczny z drogi to przebiega przy nim szlak turystyczny. Teren cmentarza jest uporządkowany i zadbany. Tu jak rzadko można zobaczyć krzyże z daszkami, które miały być stawiane na tych […]