Janowiec nad Wisłą – cmentarz wojenny (już nie istnieje)

W 1914 roku obok bitwy galicyjskiej prowadzono działania zmierzające do zniszczenie Twierdzy w Dęblinie. Zadaniem Twierdzy było zabezpieczenie drogi odwrotu dla oddziałów znajdujących się na drugim brzegu Wisły. Stamtąd też przyszedł najsilniejszy atak. Cesarsko-królewska armia nie doszła do Twierdzy. W wielu bitwach została zatrzymana i odrzucona. Rok później już nie stawiano tu tak wielkiego oporu.

Continue Reading

Puławy – kwatera wojenna

Znajduje się na terenie cmentarza dawnych Włostowic (od 1934 r. część Puław). Tablica umieszczona na mogile informuje, że leżą tu żołnierze austriaccy i niemieccy polegli w latach 1914-1915. Liczba pochowanych jest nieznana. Mogiła podobno zajmowała większy obszar niż obecnie ale zajęty został przez kolejne pochówki. Zdjęcia wykonałem 12.07.2009.

Continue Reading

Góra Puławska – cmentarz wojenny

Pochowano tu ok. 1500 żołnierzy z 3 armii poległych w latach 1914-1915. Pierwotny wygląd cmentarza został zatarty przez czas ale wiadomo, że było tu 7 kwater przedzielonych alejkami. Być może była tu też kaplica. Informacje pochodzą ze strony wielkawojna.az.pl Dojście do cmentarza nie jest oznakowane. Najłatwiej dotrzeć kierując się z ul. Kozienickiej w prowadzącą do

Continue Reading

Kazimierz Dolny – kwatera wojenna

Kwatera niegdyś wydzielona, z drewnianymi krzyżami na mogiłach ziemnych. Obecnie na jej terenie znajdują się też pochówki cywilne oraz jeden wojskowy z II wojny światowej. Mogiły zostały w latach pięćdziesiątych obetonowane, umieszczono wtedy też na nich betonowe krzyże. O samych tu pochowanych wiadomo: Pochowano tu żołnierzy zmarłych w rosyjskim szpitalu w sierpniu-październiku 1914 r.: 6

Continue Reading

Drzewce – cmentarz wojenny

Drzewce w gminie Nałęczów. W miejscowości tej, która w dokumentach pojawia się już w XIV wieku odkryto pochówki sprzed ponad 3 tysięcy lat. Tu jednak chcę wspomnieć o cmentarzu nowszym ale nie wiem sam czy dużo nowszym. Na jego temat posiadam dwie relacje. Ustną – uzyskaną od spotkanej na drodze pani, którą zapytałem o lokalizację

Continue Reading

Kurów – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy drodze Warszawa – Lublin. Czasami podaje się, że jest to cmentarz w Olesinie. Założony w 1915. Pochowano tu żołnierzy armii niemieckiej poległych i zmarłych w wyniku odniesionych ran w okresie 31 lipca – 11 sierpnia 1915 roku. Łącznie 230. Z czasów gdy cmentarz zakładano pozostały kamienne stele na grobach oficerów. Kaplica

Continue Reading

Żyrzyn – kwatera wojenna

Do Żyrzyna wybrałem się zaopatrzony w skromną, lecz jak sądziłem wystarczającą wiedzę. A wiedziałem tylko, że na cmentarzu parafialnym, w jego pn.-zach. części mogę odnaleźć kwaterę z pierwszej wojny światowej. Poszukiwania w wyznaczonej części nic nie dały. Jeszcze dla pewności obszedłem cały cmentarz – też bez rezultatów. Po powrocie do domu zwróciłem się z pytaniem

Continue Reading

Sosnów – cmentarz wojenny

Sosnów w gminie Puławy. Cmentarz znajduje się w zagajniku wśród pól około 100 m na wschód od zabudowań Sosnowa. Od niedawna jego lokalizację wskazuje znak ustawiony przy starej drodze Puławy – Radom. Jak napisał M. Dąbrowski w „Cmentarzach wojennych z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim” w okresie międzywojennym na cmentarzu nie było

Continue Reading

Nowy Pożóg – mogiła wojenna

Kierując się informacjami z wykazu istniejących cmentarzy z I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim, a opracowanego przez Wojskowy Oddział PTTK w Chełmie wybrałem się do Nowego Pożoga leżącego w pobliżu Końskowoli. Informacje były raczej skąpe: mogiła zbiorowa, Na wsch. od wsi, na pn.-zach. skraju lasu. Wystarczyły jednak by w to miejsce dotrzeć i zobaczyć,

Continue Reading