Siedlce – cmentarz wojenny

Cmentarz żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej i II wojnie światowej. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Na większości krzyży umieszczono napis „Żołnierz nieznany”. W Urzędzie Miasta znajduje się ewidencja pochowanych na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego. Prawdopodobnie z tego wykazu pochodzą informacje zamieszczone w Ogólnopolskiej Komputerowej Bazie Cmentarzy Wojennych. A mi coś tu nie […]

Wodynie – kwatera wojenna

O istnieniu kwatery z I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Wodyniach dowiedziałem się dość przypadkowo. Szukałem informacji na temat drugiego, obok parafialnego cmentarza zaznaczonego na mapach WIG. Google wskazały na serwis Do broni. Opis lokalizacji tam zamieszczony jest na tyle dokładny, że nie miałem problemów z odnalezieniem kwatery. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na […]

Mordy – cmentarz żydowski

Chociaż cmentarz żydowski w Mordach założono na początku XIX w., to dzieje społeczności żydowskiej w tej miejscowości sięgają wieku XVII. Jeszcze w 1827 r. w Mordach ma mieszkać 533 Żydów przy ogólnej liczbie 1172 mieszkańców. Miasto znajduje się w pobliżu Łosic i Siedlec. Prawdopodobnie ta bliskość sprawiła, że ludność żydowska w Mordach mogła nie posiadać […]

Siedlce – cmentarz żydowski

Nowy (trzeci z kolei) cmentarz żydowski w Siedlcach został założony w 1825 roku. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1855 roku. W tym czasie społeczność żydowska Siedlec stanowiła większość w ogólnej liczbie mieszkańców miasta. Pierwszy (którego teren jest dziś zabudowany) założono prawdopodobnie w wieku XVII (a zaorano i usunięto pozostałe nagrobki w 1949 r.). Trochę historii. […]

Seroczyn – cmentarz żydowski

Cmentarz w Seroczynie powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku. Pewny tego nie jestem. Jednak w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich brak wzmianki o społeczności żydowskiej w Seroczynie. Jest za to informacja o społeczności żydowskiej zamieszkującej teren gminy Wodynie w 1827 roku – 434 osoby. W roku 1921 spis powszechny wykazał w […]

Siedlce – lapidarium

Lapidarium powstało w latach osiemdziesiątych XX wieku na części terenu istniejącego w tym miejscu od wieku XVIII cmentarza rzymskokatolickiego z wydzieloną częścią prawosławną. Wokół eklektycznej kapliczki zgromadzono najcenniejsze nagrobki. Większa część cmentarza została zabudowana (blok w tle kaplicy też najprawdopodobniej stoi na terenie dawnego cmentarza). Pierwszy z prawej nagrobek prawdopodobnie pochodzi z cmentarza wojennego spoczywał […]

Wodynie – cmentarz epidemiczny

Na mapach WIG przy polnej drodze biegnącej obok cmentarza parafialnego w Wodyniach (pow. siedlecki) zaznaczono jeszcze jeden cmentarz. Nie ma go na skanach map Geoportalu. Wypadało zobaczyć na własne oczy z czym mam do czynienia. Nawet z bliska nadal nic nie było widać. Ale miejsce jest oznakowane, a jego granice zaznaczono polnymi kamieniami. W ziemi […]