Łopiennik Dolny – cmentarz prawosławny

Kawałek trudnej historii. Natknąłem się na niego przypadkowo. Szukając spokojnej drogi do Izbicy zwróciłem uwagę na szosę biegnącą z Trawnik do Krasnegostawu. Droga biegnie wzdłuż Wieprza i wzdłuż szosy Piaski – Zamość. We wsi Łopiennik Dolny przecina dopływ Wieprza, rzekę Łopę. Przy ruchliwej szosie z Piask do Zamościa znajdują się cmentarze z I wojny światowej […]

Krasnystaw – cmentarz żydowski

Wg informacji ze strony Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego cmentarz powstał w roku 1890. W innych miejscach mówi się tylko o końcu wieku XIX. Krasnystaw od XVI wieku korzystał z przywileju zabraniającego osiedlania się Żydów w mieście. Zakaz zniesiono w 1862 roku ale już prawie 30 lat wcześniej dopuszczono osiedlanie się Żydów w granicach miasta zrujnowanego […]

Kraśniczyn – cmentarz żydowski

Pod koniec XVIII wieku odnotowano obecność w niej 66 osób wyznania mojżeszowego. Gdy tworzono w 1867 roku gminy Kraśniczyn został przyłączony do gminy z siedzibą w Czajkach. Nie był więc chyba największą miejscowością w okolicy. Posiadał jednak kilkusetosobową społeczność żydowską. Posiadała ona drewnianą bożnicę oraz cmentarz. Po bożnicy nie ma dziś śladu – została zniszczona […]

Boniewo – cmentarz wojenny

Cmentarz opisywany jako cmentarz wojenny Fajsławice III. Założony w 1915 roku. Było tu 68 mogił pojedynczych i 42 zbiorowe. Obecnie dawny układ zatarty. W 1996 roku odbyła się na terenie cmentarza uroczystość „Pojednanie dla pokoju”. Wszystkie informacje pochodzą z pracy Marcina Dąbrowskiego Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim. cyt: W […]

Tarnogóra Kolonia – cmentarz wojenny

Cmentarz z 1915 roku założony na szczycie wzgórza nieopodal uroczyska Czantoria. Na terenie o powierzchni 0,3 ha znajduje się 11 ziemnych mogił zbiorowych. Co do liczby mogił mogę tylko zawierzyć informacjom z Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych i napisanej we flashu stronie projektu Przyspieszenie Edukacyjne w szkole wiejskiej. Stan cmentarza nie pozwala w lecie potwierdzić […]

Tokarówka – cmentarz wojenny

Cmentarz w pobliżu wsi Sobieska Wola. Na stronach Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych umieszczono go przy drodze z Żółkiewki do Piask. W rzeczywistości jest przy drodze bocznej biegnącej do Krzczonowa. Cmentarz ogrodzony. Mogiły zatarte. Wg napisu umieszczonego na pomniku spoczywają tu żołnierze polegli w 1914 roku. Zdjęcia wykonano 09.09.2012. Lokalizacja