Krzesimów – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny znajduje się obok cmentarza ofiar istniejącego w Krzesimowie w latach 1944-1945 (albo i dłużej) obozu Urzędu Bezpieczeństwa. Trzeba się do niego wspiąć z „doliny krzyży”. Teren cmentarza jest ogrodzony. Wg informacji zamieszczonych przez M. Dąbrowskiego w jego monografii cmentarzy z lat I wojny światowej na tym cmentarzu znajdowało się 6 mogił zbiorowych, a

Continue Reading

Trawniki – cmentarz wojenny

Cmentarz pozostaje pod opieką miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej do której remizy przylega jednym ze swoich boków. Tak jak w Cycowie tu także obok poległych w I wojnie światowej spoczęli żołnierze biorący udział w bitwie z bolszewikami stoczonej pod Cycowem w 1920 roku. Z pierwotnego założenia pochodzą na pewno dwa kopce i umieszczony pomiędzy nimi w

Continue Reading

Podizdebno – mogiła wojenna

Mogiła zbiorowa z 1914 roku. Znajduje się w pobliżu szosy Częstoborowice – Izdebno. Jak na miejscu dowiedział się M. Dąbrowski na mogiłę wykorzystano wykopaną przed I wojną światową studnię, która do wojny zdążyła wyschnąć. W studni pochowano 52 żołnierzy austro-węgierskich wraz z końmi. Szczątki koni wydobyto jeszcze przed 1918 rokiem. Wtedy też usypano w tym

Continue Reading

Gardzienice – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy drodze Stryjno – Piaski. Podobnie jak cmentarz w Rybczewicach. Otoczony rowem i wałem ziemnym. Zarośnięty samosiejkami robinii akacjowej i innych drzew. Cmentarz nie jest w żaden sposób oznakowany. Szukając go dojechałem niemal pod same Piaski. Dopiero zapytana o cmentarz kobieta wytłumaczyła mi, że to zarośla obok przystanku autobusowego. Od strony drogi,

Continue Reading

Rybczewice – cmentarz wojenny

Cechą szczególną tego cmentarza są tabliczki imienne żołnierzy niemieckich zamocowane na krzyżach prawosławnych. Ale to stało się dopiero podczas odnawiania cmentarza przeprowadzonego kilka co najmniej lat wcześniej. O fakcie tym bowiem napisał już M. Dąbrowski w książce wydanej w 2004 roku. Szukając tego miejsca pochówku żołnierzy Wielkiej Wojny pamiętałem, że znajduje się on w sąsiedztwie

Continue Reading