Kałuszyn – cmentarz żydowski

W Kałuszynie gmina wyznaniowa żydowska powstała już w XVII w. W 1827 r. Żydzi stanowili osiemdziesięcioprocentową większość mieszkańców i ten stosunek ilościowy utrzymał się do I wojny światowej pomimo ogólnego wzrostu liczby ludności miasta. Macewa umieszczona przy wejściu do kościoła w centrum Kałuszyna. Prawdopodobnie z terenu nowego cmentarza żydowskiego. Zdjęcia z dnia 21.07.2012 r. Nowy […]