Czyżew – cmentarze wojenne

Podczas wycofywania się armii carskiej w 1915 r. Czyżew został spalony. Podpalenie opuszczanej osady nie było niczym niezwykłym. Rosyjska taktyka przewidywała pozostawienie przeciwnikowi ruin i pogorzelisk. Po przejściu frontu poległych żołnierzy pochowano na 3 cmentarzach w okolicach osady. Pierwszy znajduje się na północ od centrum osady, u zbiegu ulic Andrzejewskiej i Zambrowskiej (Czyżew-Osada). Drugi cmentarz…Continue reading Czyżew – cmentarze wojenne

Wysokie Mazowieckie – cmentarz żydowski

Osadnictwo żydowskie w Wysokim Mazowieckim zaczyna się na początku wieku XVIII. A za sprawą ówczesnego właściciela tej miejscowości pragnącego przywrócić jej dawne znaczenie po zniszczeniach spowodowanych wojnami. Być może w tym też czasie w Wysokim powstał kirkut. O widocznym wzroście liczby Żydów można mówić właściwie po 1822 roku. Od połowy wieku XIX do II wojny…Continue reading Wysokie Mazowieckie – cmentarz żydowski

Ciechanowiec – cmentarz żydowski

Celem mojej wizyty w Ciechanowcu było odnalezienie tamtejszego cmentarza żydowskiego i zobaczenie synagogi. Czytałem też o pomniku na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza… Tego ostatniego nie znalazłem. I nie jestem pewien czy autor informacji o pomniku nie miał na myśli terenu nowego cmentarza żydowskiego znajdującego się za cmentarzem rzymskokatolickim, który znajduje się bezpośrednio przy tej ulicy.…Continue reading Ciechanowiec – cmentarz żydowski

Stara Ruś – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy drodze Sokoły – Wysokie Mazowieckie. Wg informacji z Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych spoczywa tu 332 poległych. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Cmentarz założono obok przydrożnej figury z końca XIX-go wieku. Zachowały się inskrypcje na kamieniach przy bramce wejściowej na cmentarz. A największe wrażenie zrobiły na mnie zachowane…Continue reading Stara Ruś – cmentarz wojenny