Jabłoń-Rykacze – cmentarz wojenny

Cmentarz o którym pamiętają już chyba tylko okoliczni mieszkańcy. Od głównej drogi przecinającej wieś oddziela cmentarz łąka, rzeka Ślina i ogrodzony las. Od poprzecznej drogi zabudowania. Od drogi gruntowej prowadzącej do Bujny pola uprawne i staw.Cmentarz nie figuruje w rejestrze zabytków, nie ma go na mapach Wojskowego Instytutu Geograficznego ani późniejszych. Zachował się wyraźnie widoczny…Continue reading Jabłoń-Rykacze – cmentarz wojenny

Bujny-Biszewo – cmentarz wojenny

Miejscowość w której znajduje się cmentarz bywa też nazywana Bujny Rykacze (Bujny Biszewo) i pod taką nazwą wymieniono ją w Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie Mazowieckie. Cmentarz znajduje się po prawej stronie drogi gruntowej prowadzącej do wsi Bujny. Jest ogrodzony ale nie oznakowany. Za ogrodzeniem znajduje się wyraźny nasyp ziemny z pniami ściętych…Continue reading Bujny-Biszewo – cmentarz wojenny

Mazury – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy drodze z miejscowości Mazury do Jabłoni Kościelnej. Wpisany do rejestru zabytków w 1986 roku pod numerem A-275/11.03.1986. Nie odnalazłem go na mapach Wojskowego Instytutu Geograficznego. Portal Narodowego Instytutu Dziedzictwa podaje jedynie przybliżoną lokalizację wskazując teren za przydrożną kapliczką oddaloną o ponad 200 m od właściwej lokalizacji. Również mapa umieszczona na stronie…Continue reading Mazury – cmentarz wojenny

Buczyno-Mikosy – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy wsiami Buczyno-Mikosy i Wróble. Ogrodzony. Otoczony wałem ziemnym. Pozostałością dawnego wyglądu cmentarz są drzewa po dwóch stronach furki. Zaraz za furtką znajduję się krzyż ustawiony stosunkowo niedawno. Na starszych zdjęciach dostępnych w serwisie dobroni.pl widać starszy krzyż prawdopodobnie przyniesiony przez kogoś z okolicznych mieszkańców. Wg informacji…Continue reading Buczyno-Mikosy – cmentarz wojenny

Brzóski Brzezińskie – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny w Brzóskach Brzezińskich znajduje się przy skrzyżowaniu drogi łączącej Brzóski Brzezińskie z Wysokiem Mazowieckim i drogi do miejscowości Brzóski-Falki. Na terenie otoczonego betonowym parkanem cmentarza widoczne są stare pnie ściętych dawno drzew rosnących na wale otaczającym groby. W internecie szczegółowych informacji o tym cmentarzu. Nie ma go też na mapach wojskowych z lat…Continue reading Brzóski Brzezińskie – cmentarz wojenny

Lubowicz-Byzie – cmentarz wojenny

Cmentarz założony prawdopodobnie w 1915 r. Wpisany do rejestru zabytków. Wspomniano o nim na stronie internetowej Urzędu Gminy Klukowo. Istnieje też w katalogu zabytków dostępnych w serwisie zabytek.pl. W terenie odnalezienie cmentarza nie jest łatwe. Podejmowałem dwie próby. Za drugim razem już dysponowałem dokładnymi danymi uzyskanymi ze strony zabytki.pl i ich porównaniu z układem dróg…Continue reading Lubowicz-Byzie – cmentarz wojenny

Ciechanowiec – cmentarz prawosławny

Przepływający przez Ciechanowiec Nurzec długo był rzeką graniczną. Pozostałością tego podziału jest istnienie dwóch parafii rzymskokatolickich należących do dwóch diecezji. Ludność żydowska posiadała dwa cmentarze, po jednym na każdej ze stron rzeki. Ludność prawosławna w większości zamieszkiwała część wschodnią, w której też znajduję się czynna do dziś cerkiew. Wg informacji zamieszczonych w Przeglądzie Prawosławnym cerkiew…Continue reading Ciechanowiec – cmentarz prawosławny

Kostry-Podsękowięta – cmentarz wojenny

Założony ok. 1915 r. cmentarz wojenny jest widoczny z drogi Kuczyn – Wyszonki jako kępa drzew w polu. Obok cmentarza przebiega droga gruntowa. O obecności grobów przypominają jedynie poustawiane na miejscu krzyże. Cmentarz wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Zdjęcia z dnia 23.06.2019 r. Lokalizacja: Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Ciechanowiec – cmentarz ewangelicki

Cmentarz znajduje się pomiędzy cmentarzami wojennym i rzymskokatolickim przy ul. Sienkiewicza. Wg informacji z gminnej ewidencji zabytków założony został w 1810 r. Z informacji zamieszczonych w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w. w obu częściach Ciechanowca, należących do różnych guberni mieszkało ok. 300 ewangelików obu płci. Cmentarz od strony ulicy posiada niskie…Continue reading Ciechanowiec – cmentarz ewangelicki