Łomianki – cmentarz ewangelicki

Należące do dóbr kiełpińskich Łomianki zaczęły się rozwijać w drugiej połowie XVIII w. To wtedy ich kolejni właściciele: Henryk Brühl i Jerzy Fryderyk Poths zachęcali osadników do osiedlania się na terenach dzisiejszych Łomianek i Kiełpina. Osadnicy założyli Łomianki Dolne i Górne. Te drugie z czasem przemianowano na Dąbrowę Zachodnią. Dzisiaj są częścią Łomianek. Jedynym śladem…Continue reading Łomianki – cmentarz ewangelicki

Józefów – cmentarz ewangelicki

Pod koniec XVIII w. rząd pruski zachęcał niemieckich osadników do osiedlania się na nowo zajętych ziemiach należących wcześniej do Rzeczypospolitej Polskiej. Także na podmokłych terenach na północ od Pragi. W 1788 r. trzech pierwszych osadników założyło kolonię Józefów. W celu osuszenia pól osadnicy zmienili bieg rzeki Długiej. Ze swej strony władze pruskie organizują przygotowania do…Continue reading Józefów – cmentarz ewangelicki

Stanisławów Pierwszy – cmentarz ewangelicki

Koloniści zasiedlający Stanisławów podpisali kontrakt z właścicielem dóbr nieporęckich, Stanisławem Potockim, 24.04.1824 r., niewiele wcześniej niż grupa kolonistów zasiedlających Izabelin. Dokładnej daty założenia cmentarza nie znamy ale wg informacji zamieszczonych na stronie lopacinski.com cmentarz jest już na mapie z 1855 r. Znajduje się przy ul. Konwaliowej w lesie. Wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków wciąż jest…Continue reading Stanisławów Pierwszy – cmentarz ewangelicki

Aleksandrów (Izabelin) – cmentarz ewangelicki

Za datę założenia kolonii w Izabelinie przyjmuje się dzień 6.05.1824 r. Jest to dzień podpisania umowy grupy kolonistów z właścicielami dóbr nieporęckich. Projekt założenia kolonii z 1823 r. przewidywał założenie cmentarza i ten zapewne powstał w 1824 r. Na mapie z 1825 r. stworzonej przez Stanisława Ludwika Postawkę w celu opracowania planu odwodnienia nowozasiedlonych terenów…Continue reading Aleksandrów (Izabelin) – cmentarz ewangelicki

Młynarze – cmentarz ewangelicki

Osadnicy niemieccy założyli Młynarze w drugiej połowie XIX w. Miejscowość nie pojawia się w tworzonym w tym czasie Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego. Prawdopodobnie była to więc niewielki przysiółek pomiędzy Bugiem i Fiszerem. Być może utrudniony przez rzeki i mokradła kontakt ze światem zewnętrznym zmusił osadników do założenia własnego cmentarza. W gminie Zabrodzie pod koniec XIX…Continue reading Młynarze – cmentarz ewangelicki

Jadów – cmentarz szkocki

Najczęściej zadawanym pytaniem w związku z cmentarzem szkockim w Jadowie jest: skąd się wzięli Szkoci w Jadowie? A przecież powinno być oczywiste, że przybyli tu za pracą. Jak podaje wydany w 1882 r. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich w tomie trzecim, na stronie 362: Jadów należy do dóbr hr. Zamoyskich, którzy założyli…Continue reading Jadów – cmentarz szkocki

Aleksandrów (Warszawa Wawer) – cmentarz ewangelicki

  Cmentarz założono w połowie XIX w. Społeczność ewangelicka osiadła jednak w Aleksandrowie i jego okolicach jeszcze w wieku XVIII. W 1827 r. w Aleksandrowie było 9 gospodarstw należących do kolonistów, w 1870 już 40. Kantorat w Aleksandrowie był częścią parafii ewangelickiej w Starej Iwicznej. Obok cmentarza znajdował się drewniany kościół po którym do dnia…Continue reading Aleksandrów (Warszawa Wawer) – cmentarz ewangelicki

Michałów-Grabina – cmentarz ewangelicki

Osadnicy niemieccy zostali sprowadzeni na teren gminy Nieporęt w pierwszej połowie XIX w. Te podmokłe ziemie za sprawą osadników zmieniły się w tereny rolnicze. Kolonizatorzy nie tworzyli hermetycznej społeczności. Ich rodziny stopniowo się asymilowały z ludnością miejscową. Cmentarze zostały porzucone wraz z wysiedleniem osób przyznających się do pochodzenia niemieckiego w okresie okupacji niemieckiej podczas II…Continue reading Michałów-Grabina – cmentarz ewangelicki

Marki (Pustelnik) – cmentarz ewangelicki

Cmentarz założony w pierwszej połowie XIX w. Prawdopodobnie po 1830 r. Służył kolonistom niemieckim oraz ich potomkom przybyłym na podmokłe tereny Puszczy Słupeckiej. Koloniści z Pustelnika, tak jak inni koloniści z terenów Generalnego Gubernatorstwa zostali przesiedleni w 1941 r. Opuszczony cmentarz przez lata był dewastowany i zapomniany. Cmentarz znajduje się przy ulicy Sienkiewicza, od strony…Continue reading Marki (Pustelnik) – cmentarz ewangelicki