Lutobrok – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się ok. 150 m na północ od drogi łączącej Lutobrok z Wólką Przekory. Przy północnym skraju lasu. Mimo znajomości namiarów gps jak i wyglądu miejsca przed 2015 r. Nie odnalazłem kamieni nagrobnych widocznych na zdjęciach zamieszczonych w galerii na stronach Archiwum Państwowego opisanych jako Wólka Przekory. Administracyjnie cmentarz znajduje się w sołectwie Lutobrok…Continue reading Lutobrok – cmentarz wojenny

Wielątki-Folwark – cmentarz wojenny

Mogiła zbiorowa w kształcie kopca otoczonego wałem ziemnym i rowem. Spoczywa w niej ok. 150 żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej. Możliwe, że wszyscy zginęli podczas walk toczonych 27 lipca 1915 r. nad rzeką Prut. Mogiła znajduje się na zachód od wsi, przy drodze do leśniczówki. Na początku XXI w. mogiła pozostawała niemal zapomniana. Porastające ją…Continue reading Wielątki-Folwark – cmentarz wojenny

Stary Mystkówiec – cmentarz wojenny

Bratnia mogiła przy drodze na zachodnim skraju wsi Stary Mystkóœiec. Kopiec ziemny zwieńczony jest krzyżem i tablicą ufundowaną przez Urząd Gminy Somianka, Wg informacji zamieszczonych na stronie Archiwum Pańśtwowego w Warszawie w mogile spoczywa ok. 700 żołnierzy poległych podczas walk toczonych w okolicach wsi w lipcu 1915 r. Zdjęcia z dnia 29.05.2020 r. Lokalizacja: Pokaż…Continue reading Stary Mystkówiec – cmentarz wojenny

Cieksyn – cmentarz wojenny

Zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy poległych w 1915 r. nad Wkrą skrywa prawdopodobnie ciała ponad 50 żołnierzy niemieckich i kilku żołnierzy armii carskiej. Ukryta w lesie została nazwana „kurhanem”. Droga do mogiły jest oznakowana i mimo kilku zakrętów dróg leśnych można do mogiły bez większych problemów dotrzeć. Wysoki na 3 metry kopiec ziemny na szczycie posiada…Continue reading Cieksyn – cmentarz wojenny

Pieńpole – cmentarz wojenny

Cmentarz żołnierzy poległych w sierpniu 1915 r. Spoczywa na nim 78 żołnierzy (35 z armii niemieckiej i 43 z armii rosyjskiej). WIęcej informacji na Olsztyńskiej Stronie Rowerowej. Zdjęcia także w serwisie dobroni.pl. Cmentarz był oczyszczany w 2017 r. na polecenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zdjęcia z dnia 06.09.2019 r. Lokalizacja: Pokaż Cmentarze I wojny światowej…Continue reading Pieńpole – cmentarz wojenny

Rosochy – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się w północnej części wsi. Jest ogrodzony, a jego teren zadbany. W wyniku wcześniejszej dewastacji trudno tu odnaleźć ślady przypominające dawny wygląd cmentarza. Na Olsztyńskiej Stronie Rowerowej zamieszczono odnalezione informacje o poległych (kilka nazwisk) i liczby: 57 żołnierzy niemieckich i 106 rosyjskich. Zdjęcia z dnia 06.09.2019 r. Lokalizacja: Pokaż Cmentarze I wojny światowej…Continue reading Rosochy – cmentarz wojenny

Pniewo-Czeruchy – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy gruntowej drodze do miejscowości Sułkowo Borowe. Zlokalizowany na wzniesieniu nad drogą po jej lewej stronie. Oznakowany. Porównując jego stan ze zdjęciami zamieszczonymi na Olsztyńskiej Stronie Rowerowej widać, że niszczeje. Wg znalezionego w internecie tekstu betonowe nagrobki są dwóch rodzajów: prostokątne płyty i krzyże z manuskryptem na środku. Podczas mojej wizyty nie…Continue reading Pniewo-Czeruchy – cmentarz wojenny

Nasielsk – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy ul. Lipowej w Nasielsku. Założony prawdopodobnie w 1809 r. po bitwie wojsk napoleońskich z carskimi. Ponownie wykorzystany w 1915 r. i w okresie II wojny światowej. Ciała żołnierzy niemieckich poległych w II wojnie światowej zostały przeniesione na cmentarz w Mławce. Cmentarz jest ogrodzony. Zachowane elementy betonowe ułożono na kształt krzyża. Zachowały…Continue reading Nasielsk – cmentarz wojenny

Kostry-Podsękowięta – cmentarz wojenny

Założony ok. 1915 r. cmentarz wojenny jest widoczny z drogi Kuczyn – Wyszonki jako kępa drzew w polu. Obok cmentarza przebiega droga gruntowa. O obecności grobów przypominają jedynie poustawiane na miejscu krzyże. Cmentarz wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Zdjęcia z dnia 23.06.2019 r. Lokalizacja: Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Ciechanowiec – cmentarz wojenny

Miasto podczas I wojny światowej najbardziej ucierpiało podczas wycofywania się oddziałów rosyjskich. Kozacy stosując taktykę spalonej ziemi niszczyli zabudowę miejską. Zniszczeniu uległ też miejscowy zamek. Usuwania zniszczeń nie dokończono przed wybuchem kolejnej wojny. Cmentarz wojenny w Ciechanowcu znajduje się przy ul. Sienkiewicza po zachodniej stronie cmentarza ewangelickiego. Został wpisany do rejestru zabytków w 1991 r.…Continue reading Ciechanowiec – cmentarz wojenny