Pieńpole – cmentarz wojenny

Cmentarz żołnierzy poległych w sierpniu 1915 r. Spoczywa na nim 78 żołnierzy (35 z armii niemieckiej i 43 z armii rosyjskiej). WIęcej informacji na Olsztyńskiej Stronie Rowerowej. Zdjęcia także w serwisie dobroni.pl. Cmentarz był oczyszczany w 2017 r. na polecenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zdjęcia z dnia 06.09.2019 r. Lokalizacja: Pokaż Cmentarze I wojny światowej…Continue reading Pieńpole – cmentarz wojenny

Rosochy – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się w północnej części wsi. Jest ogrodzony, a jego teren zadbany. W wyniku wcześniejszej dewastacji trudno tu odnaleźć ślady przypominające dawny wygląd cmentarza. Na Olsztyńskiej Stronie Rowerowej zamieszczono odnalezione informacje o poległych (kilka nazwisk) i liczby: 57 żołnierzy niemieckich i 106 rosyjskich. Zdjęcia z dnia 06.09.2019 r. Lokalizacja: Pokaż Cmentarze I wojny światowej…Continue reading Rosochy – cmentarz wojenny

Pniewo-Czeruchy – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy gruntowej drodze do miejscowości Sułkowo Borowe. Zlokalizowany na wzniesieniu nad drogą po jej lewej stronie. Oznakowany. Porównując jego stan ze zdjęciami zamieszczonymi na Olsztyńskiej Stronie Rowerowej widać, że niszczeje. Wg znalezionego w internecie tekstu betonowe nagrobki są dwóch rodzajów: prostokątne płyty i krzyże z manuskryptem na środku. Podczas mojej wizyty nie…Continue reading Pniewo-Czeruchy – cmentarz wojenny

Nasielsk – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy ul. Lipowej w Nasielsku. Założony prawdopodobnie w 1809 r. po bitwie wojsk napoleońskich z carskimi. Ponownie wykorzystany w 1915 r. i w okresie II wojny światowej. Ciała żołnierzy niemieckich poległych w II wojnie światowej zostały przeniesione na cmentarz w Mławce. Cmentarz jest ogrodzony. Zachowane elementy betonowe ułożono na kształt krzyża. Zachowały…Continue reading Nasielsk – cmentarz wojenny

Kostry-Podsękowięta – cmentarz wojenny

Założony ok. 1915 r. cmentarz wojenny jest widoczny z drogi Kuczyn – Wyszonki jako kępa drzew w polu. Obok cmentarza przebiega droga gruntowa. O obecności grobów przypominają jedynie poustawiane na miejscu krzyże. Cmentarz wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Zdjęcia z dnia 23.06.2019 r. Lokalizacja: Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Ciechanowiec – cmentarz wojenny

Miasto podczas I wojny światowej najbardziej ucierpiało podczas wycofywania się oddziałów rosyjskich. Kozacy stosując taktykę spalonej ziemi niszczyli zabudowę miejską. Zniszczeniu uległ też miejscowy zamek. Usuwania zniszczeń nie dokończono przed wybuchem kolejnej wojny. Cmentarz wojenny w Ciechanowcu znajduje się przy ul. Sienkiewicza po zachodniej stronie cmentarza ewangelickiego. Został wpisany do rejestru zabytków w 1991 r.…Continue reading Ciechanowiec – cmentarz wojenny

Sudwa – Tannenberg-Denkmal

Odsłonięty w 1927 r. pomnik zwycięstwa miał być z założenia częścią kompleksu muzealnego poświęconego zwycięskiej bitwie stoczonej w 1914 r. Założenie muzealne obok pomnika na terenie którego znajdowały się groby ok. 20 żołnierzy niemieckich otoczony był istniejącymi do dziś pomniejszymi cmentarzami wojennymi ofiar bitwy pod Tannenbergiem. Po śmierci Hindenburga pomnik przebudowano na mauzoleum, które w…Continue reading Sudwa – Tannenberg-Denkmal

Sudwa – mogiła wojenna przy ul. Parkowej

Mogiła znajduje się w pobliżu ulicy Parkowej w parku pomiędzy Sudwą i Olsztynkiem. Spoczywa w niej nieznana liczba żołnierzy armii rosyjskiej poległych w 1914 r. podczas „bitwy pod Tannenbergiem”. Na terenie mogiły stoją dwa krzyże prawosławne, a całość otacza krawężnik. Mogiła była elementem powstałego w latach dwudziestych XX w. muzeum zwycięstwa pod Tannenbergiem. Po śmierci…Continue reading Sudwa – mogiła wojenna przy ul. Parkowej

Działdowo – cmentarz wojenny przy ul. Grunwaldzkiej

Cmentarz założony w 1914 r. przy drodze z Działdowa do Burkat (ul. Grunwaldzka). W sieci dostępne są dwie strony internetowe zawierające informacje na jego temat: Olsztyńska Strona Rowerowa na której znalazły się informacje z Karty Adresowej Zabytku Nieruchomego udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Miasta Działdowo. Artykuł Aleksandry Cencelewskiej i Zuzanny Czupryn z 2016 r. dostępny…Continue reading Działdowo – cmentarz wojenny przy ul. Grunwaldzkiej

Szymanów – cmentarz wojenny

Pałac Lubomirskich w Szymanowie, który w 1907 roku nabyło Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek i utworzyły w nim gimnazjum żeńskie, w czasie walk prowadzonych podczas I wojny światowej stał się szpitalem. Trafiali tutaj, podobnie jak do pałacu w Guzowie ranni żołnierze armii carskiej. Cmentarz na którym chowano zmarłych w szpitalu żołnierzy zlokalizowano na południe od szymanowskiego cmentarza…Continue reading Szymanów – cmentarz wojenny