Frombork – cmentarz żydowski

Społeczność żydowska we Fromborku osiadła w XIX w. Nigdy nie była liczna. W połowie XIX w. osiągnęła liczbę 31 osób. Należała do gminy wyznaniowej w Braniewie ale posiadała od 1818 r. własny cmentarz. Po cmentarzu pozostała tylko informacja o jego istnieniu. Wiadomo, że znajdował się przy ulicy Sanatoryjnej. W jego pobliżu założono cmentarz kanoników oraz…Continue reading Frombork – cmentarz żydowski

Elbląg – cmentarz żydowski

Założony w 1812 r. cmentarz został zdewastowany przez nazistów i całkowicie zniszczony po 1945 r. przez władze PRL. Na jego terenie utworzono park. W 2001 r. postawiono na terenie kirkutu kamień z tablicą przypominającą o dawnej społeczności żydowskiej miasta. Obecny park zlokalizowany jest u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej. Historia społeczności rozpoczyna się pod koniec…Continue reading Elbląg – cmentarz żydowski

Sarnaki – cmentarz żydowski

Sarnaki w XVIII w. rozwijały się głównie dzięki handlowi. Od 1716 r. organizowano w nich 3 jarmarki rocznie. Przyciągnęło to niewątpliwie Żydów zajmujących się głównie rzemiosłem i handlem. W 1742 r. posiadali w Sarnakach cmentarz. W 1754 r. otrzymali zgodę na budowę synagogi. Dane liczbowe dotyczące mieszkańców jednoznacznie wskazują na przewagę wśród mieszkańców Sarnak właśnie…Continue reading Sarnaki – cmentarz żydowski

Radzymin – cmentarz żydowski

W „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego” przeczytać można: W 1827 r. było 103 domów, 1054 mieszkańców; 1858 r. 129 domów (5 murowanych), 2389 mieszkańców (1281 żydów); 1870 r. 3232 mieszkańców (1962 żydów, 55 ewangelików). (…) Przemysł fabryczny reprezentują: mydlarnia i olejarnia (…) 5 wiatraków. Dawniej istniała fabryka kafli (z miejscowej dobrej gliny) i fabryka lasek. Miasto…Continue reading Radzymin – cmentarz żydowski

Wołomin – cmentarz żydowski

Jeszcze w drugiej połowie XIX w. Wołomin (Wołumin) liczył 124 mieszkańców. Wydawało się, że leżąca 16 wiorst od Warszawy osada pozostanie osadą letniskową ale… obecność stacji kolejowej jak i bliskość Warszawy sprzyjały rozwojowi na miejscu rzemiosła i przemysłu. Pod koniec XIX w. Wołomin liczył już kilka tysięcy mieszkańców. Liczna społeczność żydowska posiadała synagogę i cmentarz.…Continue reading Wołomin – cmentarz żydowski

Andrzejewo – cmentarz żydowski

Andrzejewo to lokowane w XVI w. miasto należące do biskupów płockich. W dokumentach zachowała się informacja o poprzedniej nazwie osady (Wronie) jak i o nazwie nadanej ale nie używanej (Andrzejów). Do XIX w. w Andrzejewie obowiązywał przywilej zakazujący osiedlania się Żydów na terenie miasta. W wieku XIX zakaz przestał obowiązywać z mocy praw państw zaborczych.…Continue reading Andrzejewo – cmentarz żydowski

Zaręby Kościelne – cmentarz żydowski

Początki Zarębów Kościelnych sięgają wieku XV. Nie wiemy kiedy do osady przybyli pierwsi Żydzi ale można znaleźć informacje mówiące o istniejącej w 1680 r. w Zarębach szkole żydowskiej i kirkucie. Informacja ta umieszczona jest na stronie Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych bez podanego źródła. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego podaje, że w całej gminie pod koniec…Continue reading Zaręby Kościelne – cmentarz żydowski

Ostrów Mazowiecka – cmentarz żydowski

Żydzi pojawiali się w Ostrowi już w XV w. Miasto znajdowało się na ważnym szlaku handlowym łączącym Koronę z Litwą. O osadnictwie żydowskim w Ostrowi można mówić po wyniszczających wojnach XVII w. W Wikipedii jednak pojawił się wprowadzający w błąd wpis: „W XVI–XVIII wieku starostwo grodowe, zniszczone w XVII wieku, kiedy to osiedlają się tu…Continue reading Ostrów Mazowiecka – cmentarz żydowski

Iłów – cmentarz żydowski

Pierwsza wzmianka w dokumentach pisanych o Iłowie pochodzi z 1224r. Wówczas miejscowość ta nazywała się Gylau. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego wydany w 1882 r. podaje następujące informacje o miejscowości: Dawniejsze miasteczko Iłów, położone śród lasów ciągnących się od Torunia pod Błonie, założone zostało w 1506 r. za przywilejem króla Aleksandra danym Feliksowi i Prokopowi Radzanowskim,…Continue reading Iłów – cmentarz żydowski