Nadarzyn – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Nadarzynie powstał prawdopodobnie przed 1780 r. Wg zachowanych relacji były to dwa cmentarze: stary i nowy znajdujące się obok siebie. Do dnia dzisiejszego nie pozostały na jego terenie żadne macewy. Istnieją plany postawienia pomnika. Dzisiaj jest to las. Zdjęcia z 01.06.2018 r. Więcej o cmentarzu przeczytać można na portalu Wirtualny Sztetl Lokalizacja: […]

Grodzisk Mazowiecki – cmentarz żydowski

Z zachowanych po dzień dzisiejszy dokumentów wynika, że Żydzi zamieszkiwali w Grodzisku Mazowieckim już w drugiej połowie XVI w. Nie posiadamy danych liczbowych dla tego okresu. Pod koniec XVIII w. byli większością mieszkańców Grodziska, a przez cały wiek XIX byli znaczącą większością mieszkańców tego miasta. Stosunki ludnościowe zaczęły się zmieniać dopiero w wieku XX. Cmentarz […]

Bolimów – cmentarz żydowski

W założonym w drugiej połowie XIV w. Bolimowie Żydzi zaczęli się osiedlać pod koniec wieku XVIII. Nigdy nie stali się większością mieszkańców osady. W XIX w. posiadali własny kahał i cmentarz ale nie znamy dokładnych dat ich powstania. Cmentarz znajduje się ok. 50 m na północ od muru cmentarza parafialnego w Bolimowie. Otoczony widocznym do […]

Mława – cmentarze żydowskie

Żydzi do Mławy przybyli prawdopodobnie w XV wieku. Na początku wieku XVI opodatkowano ich w związku z koronacją Zygmunta I. Z zachowanych dokumentów można też się dowiedzieć, że w 1551r . w Mławie była synagoga. Jednocześnie wiadomo, że w 1564 r. tylko 5 domów należało do Żydów. Wiek XVII przynosi serię klęsk, które prowadzą do […]

Strzegowo – cmentarz żydowski

Strzegowo w XIX wieku przeżyło gwałtowny rozwój gospodarczy. Nie czyni to tej miejscowości wyjątkową ale doskonale ilustruje przebieg rozwoju. Jak podaje gmina na swojej stronie internetowej, Żydzi zaczęli się osiedlać w Strzegowie w 1775 r. Ale wg Słownika geograficznego nie był to masowy napływ. W 1827 r. w Strzegowie miało mieszkać 229 osób (w 25 […]

Sochocin – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Sochocinie został założony w XIX w. Brak dokładnej daty ale wiadomo, że w latach 1863-1864 sochocińscy Żydzi starali się o odłączenie od okręgu bożnicznego w Płońsku. Starania zakończyły się sukcesem ale przeciwko włączeniu do sochocińskiego okręgu protestowali mieszkańcy Kuchar Żydowskich. Mimo utworzenia w cmentarza w Sochocinie mieszkańcy Kuchar swoich zmarłych chętniej chowali […]

Grójec – cmentarz żydowski

Cmentarz powstał pod koniec wieku XVIII lub na początku wieku XIX, wkrótce po zniesieniu zakazu osiedlania się Żydów w Grójcu. To średniowieczne miasto po okresie rozkwitu w XV – XVI w. podupadało, by całkowicie upaść w wieku XVIII. Przybywający do Grójca na początku XIX w Żydzi w większości byli chasydami. Przyciągała ich obecność w Grójcu […]

Tarczyn – cmentarz żydowski

Powstała w średniowieczu osada uzyskała prawa miejskie w XIV w. Od 1404 r. Tarczyn był częścią uposażenia proboszcza kapituły warszawskiej. Znaczenie osady malało wraz ze wzrostem znaczenia Warszawy, jednak upadek miasta to skutek pożaru z XVI w., wojny polsko-szwedzkiej z wieku XVII i wojny północnej, podczas której miasto ostatecznie zrujnowano. Pod koniec wieku XVIII miasto […]