Lubartów – cmentarz żydowski

Lubartów gościł Żydów od początku swojego istnienia. Zajmowali się oni na początku głównie handlem zbożem spławianym Wieprzem. W XIX wieku i na początku wieku XX stanowili większość mieszkańców miasta. Posiadali nieistniejącą już synagogę oraz dwa cmentarze. Starszy przy ulicy Żabiej został całkowicie zniszczony podczas okupacji. Nowy – przy ulicy Cichej długo pozostawał zapomnianym, jednak niewyjaśnione […]

Radzyń Podlaski – cmentarz żydowski

Spis powszechny z 1921 roku wykazał w Radzyniu Podlaskim obecność 2895 osób wyznania mojżeszowego, co stanowiło 59,7% wszystkich mieszkańców miasta. Były tu wtedy dwa cmentarze żydowskie. Starszy, który pamiętany jest sprzed wojny jako zaniedbany i opuszczony został zdewastowany podczas wojny, a po wojnie jego teren przeznaczono pod zabudowę miejską. Na początku wieku XX Żydzi radzyńscy […]

Łuków – cmentarz żydowski

W Łukowie znana jest lokalizacja cmentarza nazywanego starym. W tym miejscu obecnie znajduje się częściowo szpital i park. „Stary” w nazwie służy jedynie odróżnieniu od „Nowego” przy obecnej ulicy Warszawskiej. Otwarcie nowego jednocześnie oznaczało zamknięcie starego, który też kiedyś był cmentarzem nowym. Początki obecności Żydów w Łukowie określa się na XIII lub XIV wiek. Cmentarzy […]

Jeziorzany – cmentarz żydowski

Cmentarz na który wpadłem przypadkiem podczas przeglądania serwisów lokalnych. Wcześniej nie miałem bladego pojęcia, że obok gminy wyznaniowej w Kocku funkcjonowała jeszcze jedna – chyba najmniejsza na Lubelszczyźnie. Próżno szukać na współczesnych mapach Łysobyków. W latach 50 lub 60 wieś (kiedyś miasto) zmieniła nazwę na Jeziorzany. Cmentarz żydowski ulokowano daleko od centrum, na wzniesieniu. Rozrastająca […]

Terespol – cmentarz żydowski

Cmentarz ten jest obecnie ogrodzony. Znajduje się naprzeciwko cmentarza katolickiego. Nie zachowały się żadne nagrobki. Data powstania? Na razie brak danych. Ciekawostką może być informacja, że powstał na zachód od miasta tak jak cmentarz katolicki. Budowa twierdzy w Brześciu wymusiła przeniesienie całego miasta na zachód i teraz cmentarze znajdują się w centrum miasta. Początkowo zapewne […]

Annopol – cmentarz żydowski

Cmentarz założony około roku 1800. Zastąpił nekropolię zlokalizowaną w pobliżu nieistniejącej już synagogi. Po starym cmentarzu nie pozostały do dziś żadne ślady. Nowy choć zdewastowany podczas wojny i po niej jest dziś obiektem zabytkowym. Na terenie cmentarza postawiono skromny pomnik. Teren ogrodzono. W trawie leżą fragmenty macew. Szukając cmentarza przed wyjazdem rzuciłem okiem na zdjęcia […]

Łuków (dawna żwirownia) – mogiły

Formalnie nie jest to kirkut. Jest to jednak miejsce spoczynku wielu Żydów z Łukowa jak i jego okolic. Zmarli podczas II wojny światowej, w większości śmiercią tragiczną. W czasie II wojny światowej okupanci niemieccy zabronili chowania zmarłych na nowym cmentarzu przy ul. Warszawskiej. Zamiast niego nakazali używać do celów grzebalnych terenu dawnej żwirowni znajdującego się […]