Osieck – cmentarz żydowski

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego zawiera informację następującą: W 1827 było 159 dm., 989 mk. W 1860 r. 185 dm. (4 mur.) i 1340 mk. (310 żyd.). Niewielka społeczność żydowska Osiecka posiadała w 1922 r. cmentarz. Nie wiadomo jednak kiedy cmentarz powstał. Dzisiaj jego teren porasta las. Znaleźć tam można jedynie niewielkie fragmenty kamieni pozbawione inskrypcji.…Continue reading Osieck – cmentarz żydowski

Sobienie-Jeziory – cmentarz żydowski

Cmentarz ten mógł zginąć w niepamięci ale stało się inaczej za sprawą księdza Romana Karwackiego. Postanowił on bowiem w 2003 roku usunąć macewy leżące na podjeździe do plebanii i złożyć je w miejscu dla nich właściwym, czyli na cmentarzu, z którego zostały zabrane podczas II wojny światowej. Żydzi do Sobieni Jezior zostali sprowadzeni przez ich…Continue reading Sobienie-Jeziory – cmentarz żydowski

Kołbiel – cmentarz żydowski

Jak podaje wydany w 1882 roku tom IV Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich: Cytuję: W 1827 roku było tu 28 domów, 350 mieszkańców; w 1861 roku 36 domów, 619 mieszkańców (505 Żydów); obecnie 50 domów i 800 mieszkańców (600 Żydów). Z informacji zamieszczonych na stronach Wirtualnego Sztetlu wynika, że w 1909 roku…Continue reading Kołbiel – cmentarz żydowski

Karczew – cmentarz żydowski

Cmentarz znany. Był czas, że pisano o nim. Że publikowano kolejne zdjęcia. Zaczęło się chyba od zdjęcia Tomasza Tomaszewskiego opublikowanego na łamach National Geographic. Zdjęcie poszło w świat i pojawiło się zainteresowanie cmentarzem. Choć sam cmentarz jest przecież znacznie starszy. Mimo braku informacji o dacie jego powstania można przyjąć, że powstał pod koniec XVIII wieku…Continue reading Karczew – cmentarz żydowski

Otwock – cmentarz żydowski

Cmentarz założono w drugiej połowie wieku XIX. Społeczność żydowska Otwocka korzystała bowiem z cmentarza w Karczewie. Rosła jednak gwałtownie liczba umierających na miejscu przybyszy spoza Otwocka. Powstanie tego cmentarza miało związek z walorami uzdrowiskowymi Otwocka. Uzdrowisko stało się bardzo popularne nie tylko wśród Żydów zamieszkujących ziemie Rzeczypospolitej. Klimat miasta otoczonego lasami miał dobroczynny wpływ na…Continue reading Otwock – cmentarz żydowski