Warszawa Aleksandrów – cmentarz żydowski

Gdy od 1927 r. trwała walka falenickich Żydów o utrzymanie cmentarza w Radości czyniono starania o założenie nowego cmentarza, w mniej konfliktowej lokalizacji. Prawdopodobnie w 1935 r. zaczął funkcjonować cmentarz w Aleksandrowie. Obejmował obszar niemal 3 hektarów. Zdewastowany podczas wojny. Po wojnie zalesiony. Do dnia dzisiejszego pozostały na jego terenie rozłupane fragmenty kamieni bez inskrypcji,…Continue reading Warszawa Aleksandrów – cmentarz żydowski

Aleksandrów (Warszawa Wawer) – cmentarz ewangelicki

  Cmentarz założono w połowie XIX w. Społeczność ewangelicka osiadła jednak w Aleksandrowie i jego okolicach jeszcze w wieku XVIII. W 1827 r. w Aleksandrowie było 9 gospodarstw należących do kolonistów, w 1870 już 40. Kantorat w Aleksandrowie był częścią parafii ewangelickiej w Starej Iwicznej. Obok cmentarza znajdował się drewniany kościół po którym do dnia…Continue reading Aleksandrów (Warszawa Wawer) – cmentarz ewangelicki

Warszawa Białołęka – cmentarz ewangelicki w Brzezinach

Wieś Brzeziny w granice Warszawy została włączona w roku 1951. Cmentarz ewangelicki, zajmujący teren ok. 1,5 ha już wtedy nie był użytkowany od 10 lat. Ludność uznana za niemiecką została przesiedlona na tereny wcielone do III Rzeszy w 1941 r., a zamieszkiwała te tereny od mniej więcej połowy XIX w. Nagrobki znajdujące się w dobrym…Continue reading Warszawa Białołęka – cmentarz ewangelicki w Brzezinach

Warszawa Białołęka – cmentarz ewangelicki w Augustówku

Daty założenia cmentarza nie znamy. Wiadomo tylko, że mieszkańcy Augustówka (włączonego w 1976 r. w granice Warszawy) przyznający się do narodowości niemieckiej zostali w 1941 r. przesiedleni na ziemie włączone do III Rzeszy. Pozostały cmentarze, których uporządkowanie wymagało w pierwszej kolejności oczyszczenia z niewybuchów. W drugiej połowie 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego…Continue reading Warszawa Białołęka – cmentarz ewangelicki w Augustówku

Warszawa – cmentarz epidemiczny w Głodnej Wsi

Zachowana do dnia dzisiejszego kolumna była przesuwana podczas budowy osiedla mieszkaniowego. Możliwe, że stoi rzeczywiście jeszcze na terenie cmentarza ale całkowitej pewności co do tego nie ma. Zacytuję informację podawaną na stronie Urzędu Dzielnicy: Ten najstarszy cmentarz Warszawy znajdował się u zbiegu ulic Św. Wincentego, Ostródzkiej i Malborskiej. Pozostał po nim jedyny nagrobek w kształcie…Continue reading Warszawa – cmentarz epidemiczny w Głodnej Wsi

Warszawa – cmentarz staroobrzędowców

Dokładny adres: Grochowska 307. Cmentarz został oficjalnie zamknięty 27 lipca 1961 r. Zlikwidowano go w roku 1970. Kamienne nagrobki przeniesiono na cmentarz prawosławny przy ul. Wolskiej. Taki był koniec cmentarza ale nie wiadomo jaki był jego początek. Funkcjonował przed 1875. Legenda przeniosła jego założenie do czasów powstania listopadowego. Jednak dokumenty w żaden sposób nie potwierdzają…Continue reading Warszawa – cmentarz staroobrzędowców

Warszawa Bródno – cmentarz żydowski

Gdy Samuel Jakubowicz Sonnenberg zwany Szmulem Zbytkowerem uzyskał w 1780 roku zgodę na założenie cmentarza żydowskiego na Pradze, zalegalizował tylko jego istnienie. Najstarszy zachowany nagrobek na terenie cmentarza postawiono już w 1743 roku. Gmina Wyznaniowa funkcjonowała już w roku 1755, a to do jej obowiązków należało m.in. utrzymanie kirkutu. Za zgodę Zbytkower musiał zapłacić. Rocznie…Continue reading Warszawa Bródno – cmentarz żydowski

Warszawa Bródno – cmentarz epidemiczny

Cmentarz założono na peryferiach Pragi podczas panującej w 1872 epidemii cholery. Ofiary zarazy grzebano w tym miejscu i w roku następnym. W rok po zakończeniu prac przy budowie linii kolejowych (1908) przebiegających wokół cmentarza szczątki spoczywające w pojedynczych mogiłach ziemnych przeniesiono do mogiły zbiorowej nad którą ustawiono murowany krzyż. W 2009 roku firmy prowadzące prace…Continue reading Warszawa Bródno – cmentarz epidemiczny