Ryki – stary cmentarz parafialny

Cmentarz przy ulicy Młynarskiej został założony przed rokiem 1834 (ale po 1818). Jeszcze w 1836 nie posiadał ogrodzenia. W początkowym okresie chowano tu także niekatolików i nieochrzczone dzieci. W 1860 z powodu przepełnienia został zamknięty. Jednak nadal dokonywano tu pochówków czego dowody znajdują się na nagrobkach. W 1973 roku z inicjatywy miejscowego proboszcza wybudowano na…Continue reading Ryki – stary cmentarz parafialny

Bobrowniki – cmentarz katolicki

Obecnie mieszkańcy Bobrownik w powiecie ryckim korzystają z cmentarza znajdującego się przy tej samej drodze co cmentarz żydowski, która prowadzi na teren dęblińskiego lotniska (na zachód od zabudowań wsi). Wcześniej (nie wiem od kiedy ani do kiedy) korzystali z cmentarza leżącego na północ od zabudowań, przy granicy lasu. Dojechać do niego można tylko drogami gruntowymi.…Continue reading Bobrowniki – cmentarz katolicki

Ryki – cmentarz żydowski

W Rykach, przed II wojną światową, ponad połowę mieszkańców stanowili Żydzi. W najstarszej części miasta daje się jeszcze odczuć ten klimat. Przy rynku znajdowała się i synagoga. Właściwie jest tu nadal. Tylko tak zmieniona, że tylko wskazanie palcem pomoże odnaleźć wzrokiem ten budynek. Dziś to siedziba banku. Nie o niej jednak chcę tu napisać tylko…Continue reading Ryki – cmentarz żydowski

Bobrowniki – cmentarz żydowski

Bobrowniki jako miasto pojawiły się w historii Polski w roku 1485. W r. 1660 liczyły ok. 2 tys. mieszkańców. Rozwojowi sprzyjało położenie miasta na szlaku handlowym. Rozwój trwał do ok. 1780 r. Przez pięć lat poczynając od tego roku epidemie zabrały ponad 1600 mieszkańców. Miasto już się nie podźwignęło. Budowa twierdzy w Iwanogorodzie przypieczętowała upadek…Continue reading Bobrowniki – cmentarz żydowski

Dęblin – cmentarz twierdzy iwangorodzkiej

Cmentarz założony w 1857 roku dla stacjonujących w twierdzy oficerów, podoficerów oraz ich rodzin. Oprócz nich do 1914 roku chowano tu i żołnierzy stanowiących załogę twierdzy. W latach 1914-1915 znaleźli tu spoczynek żołnierze polegli w Wielkiej Wojnie. W okresie późniejszym cmentarz był rzadziej wykorzystywany. Ostatni pochówek pochodzi z 1946 roku. Choć cmentarz znajduje się przy…Continue reading Dęblin – cmentarz twierdzy iwangorodzkiej

Dęblin (cmentarz Balonna)- cmentarz wojenny

To kolejny cmentarz który równie dobrze mógłby trafić do działu z cmentarzami z I wojny światowej. Taki był bowiem jego początek. Założony na stokach reduty dęblińskiej twierdzy stał się miejscem spoczynku żołnierzy armii austro-węgierskiej i niemieckiej oraz rosyjskiej. Żołnierze I wojny pochowani na cmentarzu Balonna to nie tylko polegli w ofensywie 1915 roku. W latach…Continue reading Dęblin (cmentarz Balonna)- cmentarz wojenny

Paprotnia – cmentarz wojenny

O cmentarzu wojennym w Paprotni dowiedziałem się z wykazu cmentarzy stworzonym przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie. Jest tam nieścisłość, którą szybko wyjaśnił rzut oka na mapę. Napisano bowiem, że cmentarz znajduje się przy drodze do Żyrzyna. Tymczasem jedyna droga która wchodziła w grę biegnie do Życzyna. Drogą tą już kiedyś przejeżdżałem ale nie było…Continue reading Paprotnia – cmentarz wojenny