Studzianka – cmentarz muzułmański

Studziankę w 1679 otrzymał do zasiedlenia rotmistrz Samuel Romanowski. Wkrótce powstały tu meczet i mizar. Meczet – mimo obowiązującego zakazu budowy meczetów. Tatarzy przed 1679 domagali się zniesienia tego zapisu prawnego – bezskutecznie. Jednak w przypadku Studzianki i Kruszynian prawo nie zadziałało. Meczety powstały i pozostały. Ten w Studziance pozostał do 1915 roku. Wtedy to…Continue reading Studzianka – cmentarz muzułmański

Rossosz – cmentarze unicki i prawosławny

Przejeżdżając przez Rossosz na trasie Wisznice – Łomazy najpierw mija się czynny cmentarz rzymsko-katolicki za którym znajduje się zagajnik z dawnym cmentarzem żydowskim. Nie są to jednak wszystkie cmentarze w tej osadzie. Przy drodze do Łomaz są jeszcze dwa. Choć tylko jeden z nich posiada swój pomnik. Znajdują się dokładnie po dwóch stronach drogi głównej.…Continue reading Rossosz – cmentarze unicki i prawosławny

Wisznice – zabytkowy cmentarz

Cmentarz założono ok. 1800 roku. Po 108 latach zastąpiony nowym cmentarzem poza terenem zabudowanym. Do 1875 roku służył zarówno katolikom jak i unitom. Po likwidacji unii kościelnej teren cmentarza podzielono na dwie części. Południową użytkowali wyznawcy prawosławia, północną katolicy. Na środku cmentarza stała do okresu międzywojennego niedokończona kaplica cmentarna, której budowę rozpoczęto w połowie wieku…Continue reading Wisznice – zabytkowy cmentarz

Lebiedziew-Zastawek – cmentarz muzułmański

Zainteresowani wiedzą, że mizar to cmentarz muzułmański. Niezainteresowani czytelnicy właśnie się tego dowiedzieli. W Polsce jest takich cmentarzy 7. Wikipedia mówi: Mizary przeważnie usytuowane są na niewielkim wzniesieniu, zbudowane ściśle według zasad islamu dla tego typu miejsc. Mogiły ułożone są w regularne rzędy zwane safami i obłożone polnymi kamieniami. W ten sposób, by największy znajdował…Continue reading Lebiedziew-Zastawek – cmentarz muzułmański

Kodeń – cmentarz żydowski

Niewiele wiadomo o samym cmentarzu. Prawdopodobnie powstał niedługo po założeniu miasta, a może dopiero w XVIII wieku? Daty nie pomogą ustalić macewy – nie ma ich. Zostały użyte przez Niemców do budowy drogi przed atakiem na ZSRR. Część być może trafiła w prywatne ręce. Ich odnalezienie mogłoby pomóc w określeniu wieku cmentarza. Także rozmiary cmentarza…Continue reading Kodeń – cmentarz żydowski

Terespol – cmentarz żydowski

Cmentarz ten jest obecnie ogrodzony. Znajduje się naprzeciwko cmentarza katolickiego. Nie zachowały się żadne nagrobki. Data powstania? Na razie brak danych. Ciekawostką może być informacja, że powstał na zachód od miasta tak jak cmentarz katolicki. Budowa twierdzy w Brześciu wymusiła przeniesienie całego miasta na zachód i teraz cmentarze znajdują się w centrum miasta. Początkowo zapewne…Continue reading Terespol – cmentarz żydowski

Rossosz – cmentarz żydowski

Cmentarz w Rossoszu (pow. bialski) znajduje się ok. 200 metrów od cmentarza katolickiego, przy polnej drodze łączącej szosę Rossosz-Bardziłówka z szosą Rossosz-Wisznice. Nie znana jest data jego założenia. Zaznaczony jest na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1938 roku. Większość terenu cmentarza porośnięta jest lasem z przewagą drzew iglastych. Część północno-wschodnia nosi ślady prowadzonych tu prac…Continue reading Rossosz – cmentarz żydowski

Biała Podlaska – cmentarz żydowski

Pierwsze informacje o Żydach w Białej Radziwiłłowskiej (lub Książęcej) pochodzą z 1621 roku. Trochę ponad 50 lat później zapisano „kilkudziesięciu” Żydów w ogólnej populacji miasta sięgającej 400 osób. W tym okresie jeszcze nie istniał w Białej kahał. Ale cmentarz już być może tak. Prawdopodobnie był to cmentarz przy ulicy Brzeskiej, nazywany „Starym”. Na jego terenie…Continue reading Biała Podlaska – cmentarz żydowski

Janów Podlaski – cmentarz żydowski

Janów Biskupi (dawna nazwa obecnego Janowa Podlaskiego) był w przeszłości siedzibą biskupa łuckiego. Miasto założono w wieku XV na prawie chełmińskim, a pierwsza informacja o zamieszkujących je Żydach pochodzi z wieku XVI (w dokumentach wspomniano o synagodze w Janowie). Samodzielna gmina wyznaniowa w Janowie powstała prawdopodobnie na początku wieku XVIII, wtedy też założono cmentarz. Został…Continue reading Janów Podlaski – cmentarz żydowski

Międzyrzec Podlaski – cmentarz żydowski

W Międzyrzecu Podlaskim były dwa cmentarze żydowskie. Starszy z nich powstał w XVIII wieku, a obecnie jest to teren zabudowany. Nowy cmentarz żydowski założono w 1810 r.  W 1866 roku w Międzyrzecu mieszkało ponad 7000 Żydów i stanowili zdecydowaną większość mieszkańców miasta. Podczas II wojny światowej na terenie zdewastowanego już cmentarza okupanci dokonali masowej egzekucji…Continue reading Międzyrzec Podlaski – cmentarz żydowski