Arynów – cmentarz ewangelicki

Cmentarz założony prawdopodobnie na początku XX w. Spoczywają na nim głównie ewangelicy zamieszkujący wieś Królewiec. Z informacji zamieszczonych w Wikipedii wynika, że na większości mogił stały tylko drewniane krzyże. Do dnia dzisiejszego pozostały 3 nagrobki. Teren nie jest ogrodzony, nie ma też tablicy informacyjnej. Jest jednak uprzątnięty. Z roślinności oprócz starych drzew najliczniej występuje barwinek. Cmentarz wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Mińsk Mazowiecki.
Trochę informacji o ewangelikach zamieszkujących Królewiec znaleźć można na portalu Co słychać


Zdjęcia z dnia 11.04.2021 r.

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie