Aneks 1

Lista składek mieszkańców Żydów opodatkowanych przez Zarząd i Zebranie Pełnomocników Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Puławach za rok 1929.

Nr kolejny na liście

Nazwisko i imię

Wysokość składki zł

Zawód

Adres

1. 

Ajle Icek

5

stolarz

Browarna

2. 

Awruch Elka

80

kupcowa

Polna

3. 

Ajzenman Josef

10

malarz

Piłsudskiego

4. 

Ajzenman Chaim-Josef

10

kamasznik

Lubelska

5. 

Ajzenman Moszek-Szymon

5

kupiec

Lubelska

6. 

Ankier Moszek

20

kupiec

Lubelska

7. 

Ajzensztajn Binem

80

kupiec

Lubelska

8. 

Ajzensztajn Srul

5

kupiec

Ks. Czartoryskich

9. 

Ajzensztajn Szlama

10

kupiec

Ks. Czartoryskich

10. 

Ajzensztajn Szulim

5

kupiec

Ks. Czartoryskich

11. 

Arbitman Pejsach

5

tragarz

Ks. Czartoryskich

12. 

Adler Henryk

20

kier. szkoły

Kosa

13. 

Arbisman Moszek

10

kupiec

Błotna

14. 

Altman Łuzer

20

kupiec

Kołłątaja

15. 

Altman Moszek

5

rzeźnik

Kołłątaja

16. 

Altman Mordko

5

rybak

Kołłątaja

17. 

Ajchenbrener Szmul

5

krawiec

Piłsudskiego

18. 

Arbitman Abram

5

krawiec

Skowieszyńska

19. 

Borensztajn Dwojra

5

kupcowa

Krzywa

20. 

Borensztajn Rajzla

5

kupcowa

Lubelska

21. 

Borensztajn Moszek

150

kupiec

Lubelska

22. 

Borensztajn Majer

20

kupiec

Piłsudskiego

23. 

Borensztajn Abram

20

kupiec

Piłsudskiego

24. 

Borensztajn Jakób-Moszek

10

kupiec

Piłsudskiego

25. 

Borensztajn Josef

80

kupiec

Lubelska

26. 

Borensztajn Szmul-Aron

20

kupiec

Lubelska

27. 

Bojmal Fiszel

40

kupiec

Góra Puławska

28. 

Borensztajn Szmul-Jankiel

5

kupiec

Lubelska

29. 

Borensztajn Jakób-Szlama

10

szewc

Piaskowa

30. 

Bojmal Moszek

40

kupiec

Lubelska

31. 

Blumenkranc Bencjon

40

kupiec

Lubelska

32. 

Baumgold Gerszon

5

kupiec

Lubelska

33. 

Bojman Icek

5

kupiec

Lubelska

34. 

Brifman Chaim

40

krawiec

Lubelska

35. 

Brifman Mordko

20

czapnik

Lubelska

36. 

Bronsztajn Lejb

5

kupiec

Polna

37. 

Bronsztajn Mecheł-Ber

5

krawiec

Polna

38. 

Brajntych Icek

20

zegarmistrz

Piłsudskiego

39. 

Brajntych Jankiel

5

krawiec

Błotna

40. 

Brajntych Chaskiel

5

kupiec

Piłsudskiego

41. 

Bigelejzer Jakier

5

krawiec

Piłsudskiego

42. 

Bigelejzer Szaja

5

tragarz

Błotna

43. 

Bigelejzer Chil-Dawid

5

tragarz

3-Maja

44. 

Bigelejzer Moszek

5

krawiec

Piaskowa

45. 

Bajczman Abram

5

kamasznik

Lubelska

46. 

Bajczman Srul

10

dorożkarz

3-Maja

47. 

Bajczman Abram

5

dorożkarz

3-Maja

48. 

Buchwaser Moszek

5

rzeźnik

Kołłątaja

49. 

Buchwaser Pejsach-Mendel

5

ślusarz

Piłsudskiego

50. 

Bekierman Majer

10

szewc

Kołłątaja

51. 

Bojmal Fiszel

5

robotnik

Bożniczna

52. 

Bekierman Moszek

5

stolarz

Bożniczna

53. 

Brik Szymon

20

kupiec

Piłsudskiego

54. 

Brik Szaja

5

kamasznik

Bóżniczna

55. 

Bojmal Lejzor

40

kupiec

Góra Puławska

56. 

Boniuk Szlama

1200

wł. statku

Warszawska

57. 

Bergrin Fiszel

40

kupiec

Piłsudskiego

58. 

Blufarb Szmul-Icek

5

kupiec

Lubelska

59. 

Cukierman Wolf

150

kupiec

Lubelska

60. 

Cukierman Zajwel

150

kupiec

Lubelska

61. 

Cukierman Hersz

80

kupiec

Lubelska

62. 

Cyjon Hersz-Lejb

5

kamasznik

Piaskowa

63. 

Cyjon Ela

10

kupiec

Lubelska

64. 

Cwajgenberg Hersz

5

dorożkarz

Piłsudskiego

65. 

Cukier Lejb

10

kupiec

Ks. Czartoryskich

66. 

Cukier Hersz

5

kupiec

Lubelska

67. 

Cukier Kielman

1200

kupiec

Warszawska

68. 

Cukier Josef

5

kupiec

Ks. Czartoryskich

69. 

Cukierman Icek

5

tragarz

Wąska

70. 

Cukierman Szmul

5

stolarz

Lubelska

71. 

Cukierfajn Lejb

5

kupiec

Piaskowa

72. 

Dajczer Jankiel

20

kupiec

Lubelska

73. 

Dorfman Mendel

40

kupiec

Włostowice

74. 

Djament Szmul

5

kupiec

Ks. Czartoryskich

75. 

Dyner Icek-Majer

5

szewc

Piłsudskiego

76. 

Drzewiecki Szmul

1200

kupiec

Warszawa

77. 

Engelender Szulim

10

rybak

Ks. Czartoryskich

78. 

Engelender Moszek

5

rybak

Ks. Czartoryskich

79. 

Engelender Szlama

10

rybak

Ks. Czartoryskich

80. 

Etinger Lejb

5

kupiec

Lubelska

81. 

Edelman Moszek

600

kupiec

Lubelska

82. 

Edelman Chil

350

kupiec

Piłsudskiego

83. 

Edelman Jankiel

350

kupiec

Ks. Czartoryskich

84. 

Edelman Szmul

350

kupiec

Lubelska

85. 

Edelman Idel

5

kupiec

6-Sierpnia

86. 

Edelsztajn Aron-Majer

10

kupiec

Lubelska

87. 

Edelsztajn Hersz

5

kupiec

Piłsudskiego

88. 

Edelsztajn Szymon

20

kupiec

Krzywa

89. 

Edelsztajn Noe

5

kupiec

Bożniczna

90. 

Edelsztajn Jankiel

80

kupiec

Lubelska

91. 

Edelsztajn Chana-Szajndla

20

kupcowa

Lubelska

92. 

Epsztajn Moszek

350

kupiec

Lubelska

93. 

Epsztajn Aron-Hersz

40

kupiec

Piłsudskiego

94. 

Epsztajn Manes

10

kupiec

3-Maja

95. 

Edelist Menasze

150

drukarz

Piłsudskiego

96. 

Ejger Szlama

5

kupiec

Piłsudskiego

97. 

Feldberg Moszek

5

szczotkarz

Piłsudskiego

98. 

Feldberg Icek

5

szczotkarz

Piłsudskiego

99. 

Fajnkuchen Abram

10

kupiec

6-Sierpnia

100. 

Fajersztajn Icek

150

kamasznik

Kołłątaja

101. 

Fajersztajn Chil

10

introligator

Kołłątaja

102. 

Fajersztajn Szymon

5

krawiec

Kołłątaja

103. 

Fajersztajn Kiwa

10

kupiec

Kołłątaja

104. 

Frajman Benjamin

5

dorożkarz

Kołłątaja

105. 

Finkielsztajn Berek

5

malarz

Kołłątaja

106. 

Finkielsztajn Mindla

80

kupcowa

Lubelska

107. 

Finkielsztajn Jankiel

40

kupiec

Kołłątaja

108. 

Fridman Sumer

5

kupiec

Kołłątaja

109. 

Fridman Szlama

40

kupiec

Lubelska

110. 

Flek Jankiel

5

szewc

Lubelska

111. 

Franenberg Luzer

20

stolarz

Lubelska

112. 

Franenberg Mendel

5

kupiec

3-Maja

113. 

Frim Mendel

1200

kupiec

Lubelska

114. 

Feldberg Menachem

5

kupiec

Piłsudskiego

115. 

Fałenbogen Srul

5

szewc

Błotna

116. 

Fałenbogen Majłech

5

kupiec

Zielona

117. 

Fiszman Moszek

20

kupiec

Kołłątaja

118. 

Fridman Icek

10

szewc

Piaskowa

119. 

Fridman Moszek

5

rzeźnik

Bóżniczna

120. 

Flajszman Jankiel

5

kupiec

Piłsudskiego

121. 

Flajszman Srul

5

furman

Kołłątaja

122. 

Fuks Szyja

5

kupiec

Kosa

123. 

Ferd Majer

20

faktor

Piaskowa

124. 

Feferman Icek-Majer

80

kier. banku

Lubelska

125. 

Feder Gedale

20

piekarz

Lubelska

126. 

Feder Toba

20

kupcowa

Kołłątaja

127. 

Firanko Moszek

20

kupiec

Lubelska

128. 

Fajgenbaum Abram

5

szewc

Lubelska

129. 

Frajman Szmul

5

szewc

Lubelska

130. 

Feldberg Dawid

5

piekarz

Piaskowa

131. 

Gincberg Icek

5

kupiec

Lubelska

132. 

Goldberg Josef

40

kupiec

Piłsudskiego

133. 

Goldberg Gedale

10

nauczyciel

Polna

134. 

Gold Boruch

40

kupiec

Lubelska

135. 

Gold Noe

40

kupiec

Lubelska

136. 

Gold Icek

150

kupiec

Piłsudskiego

137. 

Gold Chaim-Jojna

5

robotnik

Piaskowa

138. 

Grinbaum Icek

5

kupiec

Lubelska

139. 

Goldsztajn Hersz

20

blacharz

Lubelska

140. 

Goldsztajn Mordko-Szmul

5

stolarz

Lubelska

141. 

Goldman Saul

80

wł. młyna

Zielona

142. 

Grinberg Szulim

5

kupiec

Lubelska

143. 

Grinberg Idel

20

krawiec

Lubelska

144. 

Grinberg Chaskiel

5

krawiec

Lubelska

145. 

Grinberg Chil

20

kupiec

Lubelska

146. 

Grinberg Majer

5

kupiec

Ks. Czartoryskich

147. 

Grinberg Kielman-Moszek

5

szewc

3-Maja

148. 

Goldrajch Anszel

150

kupiec

Lubelska

149. 

Gradsztajn Chaim

10

kupiec

Piłsudskiego

150. 

Grosberg Berek

20

kupiec

Piłsudskiego

151. 

Gorodecki Chaim

10

kupiec

Piłsudskiego

152. 

Goldring Josef

20

kupiec

Piłsudskiego

153. 

Goldman Izrael

350

kupiec

Zielona

154. 

Gorzyczański Josef

1200

kupiec

Lublin

155. 

Gradsztajn Lejb

5

kupiec

Kosa

156. 

Guterman Moszek

5

kowal

Kołłątaja

157. 

Goldszleger Moszek-Szulim

5

kupiec

Kołłątaja

158. 

Gluzman Moszek

10

kupiec

Kołłątaja

159. 

Goldfeld Moszek

10

kupiec

Kołłątaja

160. 

Grosman Lejbuś

10

kupiec

Lubelska

161. 

Gewercman Ela

5

stolarz

Polna

162. 

Gerszenkraft Pejsach

5

robotnik

Polna

163. 

Guzewicz

1200

wł. statku

164. 

Grinberg Szlama

5

szewc

Kołłątaja

165. 

Hochman Abram

5

kupiec

Kołłątaja

166. 

Hochman Pinia

5

rzeźnik

Kołłątaja

167. 

Hochman Hersz

5

rzeźnik

Kołłątaja

168. 

Halbersztajn Szmul

150

kupiec

Lublin

169. 

Huberman Ajzyk

5

rzeźnik

Nowa

170. 

Huberman Wola

10

rzeźnik

Nowa

171. 

Huberman Lipa

10

rzeźnik

Kołłątaja

172. 

Hochman Mechel

20

kupiec

Kołłątaja

173. 

Horowicz Majer-Chil

150

kupiec

Kołłątaja

174. 

Honigshendler Szmul-Henoch

5

rzeźnik

Bóżniczna

175. 

Heksler Dawid

5

rybak

Polna

176. 

Heksler Moszek-Chaim

40

kupiec

Lubelska

177. 

Halbersztadt Chil

40

kupiec

Polna

178. 

Hochman Iser

5

rzeźnik

Polna

179. 

Holcsznicer Moszek

5

krawiec

Piłsudskiego

180. 

Herbst Mendel

5

kupiec

Kołłątaja

181. 

Herszman Jankiel

80

kupiec

Lubelska

182. 

Heldman Aron

20

fotograf

Piłsudskiego

183. 

Honigsfeld Sumer

150

wł. domu

Piłsudskiego

184. 

Honigsfeld Ideł

600

wł. domu

Piłsudskiego

185. 

Honigsfeld Benjamin

350

lekarz

Lubelska

186. 

Honigsfeld Ideł

1200

kupiec

Lubelska

187. 

Handelsman Zelman

1200

kupiec

Browarna

188. 

Handelsman Moszek

5

kupiec

Piłsudskiego

189. 

Holdman Moszek

5

kupiec

Lubelska

190. 

Holdman Szabsa

5

krawiec

Lubelska

191. 

Huberman Menase

10

kupiec

Japonska

192. 

Hasenszping Lewi-Icek

5

komisjoner

Lubelska

193. 

Honigsztajn Icek

10

kupiec

Lubelska

194. 

Herszman Chaim

5

kupiec

Lubelska

195. 

Huberman Moszek

5

szewc

Lubelska

196. 

Jungsztajn Moszek

20

kupiec

Browarna

197. 

Jungman Moszek

5

kupiec

Lubelska

198. 

Jakóbson Lejzor

5

nauczyciel

Lubelska

199. 

Jedwab Jakób-Icek

5

kupiec

Piaskowa

200. 

Kajt Motek

20

kupiec

Lubelska

201. 

Kamer Motek

5

kupiec

Kołłątaja

202. 

Krelenbaum Herszek

20

kupiec

Kołłątaja

203. 

Krelenbaum Szlama

5

kupiec

Bóżniczna

204. 

Kerszenblat Moszek

5

kupiec

Ks. Izabelli

205. 

Kerszenblat Moszek-Lejb

5

kupiec

Browarna

206. 

Kerszenblat Mendel

5

stolarz

Kołłątaja

207. 

Kapłan Moszek-Ela

5

handlarz

Piłsudskiego

208. 

Kac Szol

5

kupiec

Kołłątaja

209. 

Kac Icek

5

kupiec

Kołłątaja

210. 

Kac Moszek

5

pisarz

Bóżniczna

211. 

Korngold Szachna

10

kupiec

Ks. Izabelli

212. 

Korngold Moszek-Lipa

20

blacharz

Lubelska

213. 

Kitner Mendel

40

rzezak

Lubelska

214. 

Kitner Chaim-Dawid

5

kupiec

Lubelska

215. 

Klajnweksler Juda

5

urzędnik

Polna

216. 

Kaufman Rafaeł

5

robotnik

Polna

217. 

Klajnbaum Lejzor

150

kupiec

Piaskowa

218. 

Klajnbaum Moszek

150

kupiec

Piaskowa

219. 

Klajnbaum Abram

150

kupiec

Piaskowa

220. 

Kajt Jojna-Hersz

5

kupiec

Piaskowa

221. 

Kujawski Abram

80

wł. domu

Zielona

222. 

Kurcbard Hersz

40

kupiec

Zielona

223. 

Kurcbard Icek

40

kupiec

Zielona

224. 

Krimer Pinkus

5

kupiec

Polna

225. 

Kahan Aron

5

zegarmistrz

Piłsudskiego

226. 

Kornberg Josef

20

blacharz

Lubelska

227. 

Kenigsberg Adam

40

fryzjer

Lubelska

228. 

Klajnberg Benjamin

1200

kupiec

Lubelska

229. 

Korman Nuta

5

kupiec

Lubelska

230. 

Kuperberg Abram-Lejb

5

szklarz

Kołłątaja

231. 

Kartman Moszek

10

drukarz

Piłsudskiego

232. 

Korngold Icek

5

piekarz

Kołłątaja

233. 

Klajner Josef

10

kupiec

Zielona

234. 

Libfeld Abram

40

kupiec

Kołłątaja

235. 

Libfeld Rafaeł

150

zegarmistrz

Piłsudskiego

236. 

Libfeld Icek-Majer

5

krawiec

Lubelska

237. 

Loterszpil Wolf

1200

kupiec

Lubelska

238. 

Loterszpil Mindla

150

kupcowa

Lubelska

239. 

Loterszpil Benjamin

150

kupiec

Lubelska

240. 

Lanajł Lejb

5

kamasznik

Kołłątaja

241. 

Laks Lejb

10

kupiec

Kołłątaja

242. 

Laterman Josef-Ela

40

introligator

Lubelska

243. 

Laterman Abram-Dawid

10

kupiec

Kołłątaja

244. 

Lipsman Mendel

5

krawiec

Piłsudskiego

245. 

Lichtson Szol

150

kupiec

Piłsudskiego

246. 

Lerman Estera

5

kupcowa

Lubelska

247. 

Lewin Majer

5

piekarz

Piłsudskiego

248. 

Lewin Jankiel

20

krawiec

Piłsudskiego

249. 

Lewit Henryk

20

biuralista

Piłsudskiego

250. 

Lam Majer

20

kupiec

Ks. Czartoryskich

251. 

Lerman Moszek

10

fryzjer

Ks. Czartoryskich

252. 

Lederman Froim-Idel

5

handlarz

Bóżniczna

253. 

Landman Szyja

40

ekspedjent

St. Kolejowa

254. 

Lublin Majłech

5

kupiec

6-Sierpnia

255. 

Listman Ałter

5

kupiec

Lubelska

256. 

Listman Symcha

5

kamasznik

Polna

257. 

Leszczyński Ela

1200

wł. statku

Warszawa

258. 

Lerner Pinchos

40

kupiec

Lubelska

259. 

Lebendiger Luzer

10

krawiec

Ks. Czartoryskich

260. 

Morgensztern Srul

150

kupiec

Piłsudskiego

261. 

Melman Chaim

20

piekarz

Kołłątaja

262. 

Menikow Paweł

80

kupiec

Lubelska

263. 

Mendelbaum Szyja-Hersz

40

rzeźnik

Kołłątaja

264. 

Majer Szlama

10

olejarz

Piaskowa

265. 

Miller Dawid

40

kowal

Piaskowa

266. 

Musman Chaskiel

10

kupiec

Kołłątaja

267. 

Mądrowski Ber

5

stolarz

Browarna

268. 

Małkisman Szmul

5

kupiec

Lubelska

269. 

Mandelbaum Abram-Icek

40

kupiec

Lubelska

270. 

Morel Moszek

20

olejarz

Lubelska

271. 

Mesyngier Jojna

5

malarz

Piłsudskiego

272. 

Milrad Abram

5

kupiec

Lubelska

273. 

Mandelbaum Sylka

5

kupcowa

Ks. Czartoryskich

274. 

Migdał Bajnysz

150

wł. tartaku

Al.

275. 

Mantelmacher Nuta

20

krawiec

Lubelska

276. 

Mandelbaum Josef

5

stolarz

Lubelska

277. 

Nachtigal Chaskiel

10

kupiec

Lubelska

278. 

Nisenbaum Icek-Ber

20

kupiec

Lubelska

279. 

Nisenbaum Abram-Aron

40

kupiec

Piłsudskiego

280. 

Nisenbaum Jankiel

10

piekarz

Kołłątaja

281. 

Nachtygal Ruchla

20

kupcowa

Lubelska

282. 

Najmark Josef-Mendel

5

kupiec

Lubelska

283. 

Najmark Moszek

40

malarz

Polna

284. 

Nerman Azriel

5

szewc

Ks. Czartoryskich

285. 

Nudelman Leon vel Lejb

350

lekarz

Lubelska

286. 

Nudelman Szlama

20

krawiec

Piłsudskiego

287. 

Nudelholc Mordko

20

kupiec

Lubelska

288. 

Nelek Abram

5

furman

Błotna

289. 

Nudelman Chaim-Pejsach

5

szewc

Nowa

290. 

Nagiel Icek

5

kupiec

Kołłątaja

291. 

Osiński Lejb

20

kupiec

Kołłątaja

292. 

Pończ Hersz-Ruwin

40

kupiec

Lubelska

293. 

Pomeranc Aba

40

kupiec

Piłsudskiego

294. 

Perelman Dawid

20

kupiec

Piłsudskiego

295. 

Pomeranc Hersz

5

kupiec

Kołłątaja

296. 

Regerman Mordko

40

kupiec

Lubelska

297. 

Ratkiewicz

600

wł. statku

Lubelska

298. 

Rozmarin Hersz

5

szewc

Al. Zyrzynska

299. 

Rozenwald Abram

40

kupiec

Błotna

300. 

Rozenwald Nuchym

10

kupiec

Błotna

301. 

Rozenblum Jakób

40

kupiec

6-Sierpnia

302. 

Rozenblum Jakób-Srul

150

kupiec

Lubelska

303. 

Rechels Henoch

20

kupiec

Krzywa

304. 

Rotenberg Jankiel

80

kupiec

Kołłątaja

305. 

Roter Chaim-Szulim

40

szewc

306. 

Rozenman Szlama

40

kupiec

Kołłątaja

307. 

Rozenzon Pinchos

5

blacharz

Kołłątaja

308. 

Rinder Hersz-Mechel

5

szewc

Kołłątaja

309. 

Rajchenbaum Fiszel

10

kupiec

Kołłątaja

310. 

Rozenbaum Abram

5

kupiec

Kołłątaja

311. 

Rozenbaum Chaim-Jakób

40

kupiec

Kołłątaja

312. 

Rosjan Szmul

5

kupiec

Kołłątaja

313. 

Rubinsztajn Naftal

40

kupiec

Lubelska

314. 

Rubinsztajn Moszek

20

kupiec

Lubelska

315. 

Rubinsztajn Sumer

20

kupiec

Lubelska

316. 

Rubinsztajn Hersz

150

kupiec

Lubelska

317. 

Rubinsztajn Abuś

5

szewc

Kołłątaja

318. 

Rubinsztajn Srul

5

kupiec

Ks. Czartoryskich

319. 

Rechenman Majer-Lejzor

20

kupiec

Lubelska

320. 

Rubin Motek

40

kupiec

Chełm

321. 

Roter Hersz-Lejb

10

kupiec

Lubelska

322. 

Roter Bajnysz

5

rzeźnik

Wąska

323. 

Roter Abram

20

rzeźnik

Wąska

324. 

Roter Szmul

5

rzeźnik

Wąska

325. 

Ruchlemer Hersz

40

kupiec

Polna

326. 

Rozenzon Szlama

10

piekarz

Nowa

327. 

Rozenberg Fiszel

10

kupiec

Piaskowa

328. 

Roter Jankiel

40

rymarz

Piaskowa

329. 

Rozenbaum Noe

20

furman

Polna

330. 

Rozenbaum Motek

80

kupiec

Lubelska

331. 

Rapaport Dawid

5

kupiec

Kołłątaja

332. 

Ruchelsman Dawid

5

malarz

Piłsudskiego

333. 

Roter Moszek

5

kupiec

Piłsudskiego

334. 

Ratnowski Szlama

20

kasjer

Piaskowa

335. 

Rutman Srul

20

kupiec

Lubelska

336. 

Rozental Berek

40

kupiec

Lubelska

337. 

Roter Josef

10

kupiec

Lubelska

338. 

Rajzman Sumer

350

kupiec

Lubelska

339. 

Rochman Szlama

5

szewc

Lubelska

340. 

Rozenon Szmul

5

blacharz

Kołłątaja

341. 

Rozensztajn Icek

5

kupiec

Lubelska

342. 

Rotenberg Hiłeł

5

kupiec

Kołłątaja

343. 

Roset Lejb

40

kupiec

Lubelska

344. 

Roset Kopel

10

kupiec

Lubelska

345. 

Rawet Lejbuś-Kiwa

600

wł. statku

Warszawa

346. 

Rozenberg Hersz

40

kupiec

Piaskowa

347. 

Szac Moszek

10

stolarz

Nowa

348. 

Szac Moszek

20

kupiec

Lubelska

349. 

Sztajnberg Chuna

5

kupiec

Lubelska

350. 

Szabason Icek-Lejb

5

szewc

Lubelska

351. 

Szabason Moszek

10

zegarmistrz

Lubelska

352. 

Szabason Majłech

20

kupiec

Lubelska

353. 

Szabason Moszek

350

kupiec

Lubelska

354. 

Szrajbman Moszek

5

piekarz

Lubelska

355. 

Szrajbman Szlama-Lejb

5

kupiec

Kołłątaja

356. 

Szechtman Pelta

40

rzezak

Lubelska

357. 

Szechtman Chaim

5

kupiec

Piłsudskiego

358. 

Szajdenfisz Szlama

20

komisjoner

Lubelska

359. 

Szajdenfisz Josef

10

komisjoner

Lubelska

360. 

Sznurmacher Moszek-Wola

40

kupiec

Lubelska

361. 

Sanek Abram

150

kupiec

Lubelska

362. 

Szac Drejzla

5

piekarka

Lubelska

363. 

Szajnberg Szlama

20

literat

Polna

364. 

Szulman Tojwia

20

kupiec

Lubelska

365. 

Szpigielman Nuchym

80

kupiec

Lubelska

366. 

Szmajzner Josef

10

kupiec

Lubelska

367. 

Sztajnworcel Icek

80

kupiec

Lubelska

368. 

Szerman Szachna

80

wł. domu

Piłsudskiego

369. 

Szylewicz Aron

40

kupiec

Lubelska

370. 

Szeps Abuś

5

rzeźnik

Nowa

371. 

Szniterman Szlama

5

kupiec

Nowa

372. 

Sztajnbuch Dawid

40

szewc

Piłsudskiego

373. 

Szlufman Szlama

5

kupiec

Piłsudskiego

374. 

Szlufman Szlum

20

blacharz

Błotna

375. 

Sznajdleder Lejb

20

kupiec

Al. Żyrzynska

376. 

Szwarcberg Berek

5

cieśla

Polna

377. 

Sztamler Pejsach

600

kupiec

Ks. Czartoryskich

378. 

Sztamler Icek-Majer

150

kupiec

Ks. Czartoryskich

379. 

Szac Szyja

10

rzeźnik

Kołłątaja

380. 

Szac Chaskiel

5

rzeźnik

Nowa

381. 

Szerman Moszek

5

szewc

Kołłątaja

382. 

Szerman Hersz-Lejb

10

kupiec

Lubelska

383. 

Szniterman Jakób Lejb

5

rzeźnik

Kołłątaja

384. 

Saksznajder Srul-Abram

5

kupiec

Kołłątaja

385. 

Szrajbman Mendel

5

kupiec

Kołłątaja

386. 

Szerman Icek

10

blacharz

Kołłątaja

387. 

Szwarcberg Szlama

5

furman

Browarna

388. 

Szabason Hersz

5

szewc

Skowieszyńska

389. 

Sztajnberg Majer-Aba

5

krawiec

Lubelska

390. 

Szajdenfisz Szmul-Nuchym

10

szewc

Lubelska

391. 

Tarcic Szlama

5

kupiec

Browarna

392. 

Tarcic Abram

5

kupiec

Lubelska

393. 

Tarcic Pinia

5

kupiec

Lubelska

394. 

Tarcic Icek

5

kupiec

Lubelska

395. 

Tarcic Hersz

10

kupiec

Lubelska

396. 

Tochterman Benjamin

20

kupiec

Lubelska

397. 

Tochterman Chaja

5

kupcowa

Lubelska

398. 

Tauber Motek

80

kupiec

Lubelska

399. 

Tauber Jankiel

40

kupiec

Lubelska

400. 

Tauber Izrael-Abram

40

kupiec

Bóżniczna

401. 

Tancman Binem-Hersz

5

olejarz

Lubelska

402. 

Tajch Srul

5

szewc

Lubelska

403. 

Tajch Chaskiel

40

szewc

Lubelska

404. 

Tajch Moszek

10

kupiec

Piłsudskiego

405. 

Tenenbaum Lejbus

5

kupiec

Piłsudskiego

406. 

Tenenbaum Tancham

5

kamasznik

Bóżniczna

407. 

Tenenbaum Lejbuś

5

kupiec

Piłsudskiego

408. 

Tenenbaum Josek

5

rzezak

Kołłątaja

409. 

Uczeń Lejb

10

kupiec

Ks. Czartoryskich

410. 

Wajnsztok Perec

10

dorożkarz

6-Sierpnia

411. 

Wajnsztok Mordko

10

dorożkarz

6-Sierpnia

412. 

Wajnsztok Moszek

10

kupiec

Bóżniczna

413. 

Wolgelernter Jankiel

150

wł. domu

Warszawa

414. 

Wajnberg Mecheł

5

furman

Kołłątaja

415. 

Wajnberg Noe

80

kupiec

Piłsudskiego

416. 

Wajnberg Srul

5

handlarz

Błotna

417. 

Wajnberg Tojwia

20

handlarz

Lubelska

418. 

Wajnberg Chemja

40

handlarz

Piłsudskiego

419. 

Wulfman Ela

5

szewc

Kołłątaja

420. 

Waserman Szmul

5

kupiec

Kołłątaja

421. 

Waserman Nuta

10

kupiec

3-Maja

422. 

Waserman Majer

5

kupiec

Błotna

423. 

Wajssztajn Szaja

40

kupiec

Lubelska

424. 

Winer Chaim

5

kupiec

Lubelska

425. 

Włostowicer Srul

5

kamasznik

Lubelska

426. 

Waldbaum Chaim-Majer

150

fotografista

Piłsudskiego

427. 

Waldbaum Josef

20

kamasznik

Piłsudskiego

428. 

Wajsfeld Nusyn

5

furman

Japońska

429. 

Warszenbrot Moszek

40

kupiec

Piłsudskiego

430. 

Waldbaum Abram

5

krawiec

Ks. Czartoryskich

431. 

Wajsblum Benjamin

80

kupiec

Ks. Czartoryskich

432. 

Walfisz Szlama

5

krawiec

Ks. Czartoryskich

433. 

Wajder Szymon

10

krawiec

Piaskowa

434. 

Winerlak Josef

10

szewc

435. 

Wulfman Jankiel

10

szewc

436. 

Waldbaum Moszek-Aron

5

kamasznik

Piłsudskiego

437. 

Wajsbrot Jojna

10

piekarz

Błotna

438. 

Zajfman Menasze

5

kupiec

Piaskowa

439. 

Zajdenbaum Abram

5

szklarz

Piaskowa

440. 

Zajdenbaum Icek

5

stolarz

441. 

Zajdenbaum Aron

5

szklarz

442. 

Zajdenbaum Lejb

5

szklarz

443. 

Zalcberg Icek

5

kupiec

Polna

444. 

Zegelbaum Froim

5

kupiec

445. 

Zegelbaum Szoel

5

szewc

Polna

446. 

Zelcer Abram

10

kupiec

Lubelska

447. 

Zylberman Chaim-Ela

5

kupiec

448. 

Zylberszporn Chaim-Dawid

80

kupiec

Ks. Czartoryskich

449. 

Zegelbaum Hersz-Lejb

5

krawiec

Ks. Czartoryskich

450. 

Zytman Dawid

5

kupiec

Piłsudskiego

451. 

Zalc Icek

20

kupiec

Piłsudskiego

452. 

Zajdenbaum Abram

5

szklarz

Kołłątaja

453. 

Zylber Hersz

1200

kupiec

Lublin

454. 

Zamdner Majłech

10

kupiec

Piłsudskiego

455. 

Zylbertasz Moszek-Abram

5

blacharz

Lubelska

456. 

Zyman Jankiel

150

kupiec

Polna

457. 

Żebrowicz Mordko

40

kupiec

Piłsudskiego

458. 

Zalcman

150

drukarz

Włoszczowa

459. 

Zylberbaum Josef

10

kupiec

Polna

460. 

Zajfman Moszek

5

kupiec

Al. Żyrzyńska

Na ogólną liczbę mieszkańców Żydów w Puławach, w ilości 3520 dusz opodatkowano 460 osób na łączną sumę zł. 31275. – a mianowicie:

12 osób po zł 1200 = zł 14400.-

5 osób po zł 600 = zł 300.-

9 osób po zł 350 = zł 3150.-

27 osób po zł 150 = zł 4050.-

20 osób po zł 80 = zł 1600.-

54 osoby po zł 40 = zł 2160.-

61 osób po zł 20 = zł 1220.-

67 osób po zł 10 = zł 670.-

205 osób po zł 5 = zł 1025.-

Źródło: Budżety Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Puławach, APL UWL WSP 811, k. 33-47.