Andrzejewo – cmentarz żydowski

Andrzejewo to lokowane w XVI w. miasto należące do biskupów płockich. W dokumentach zachowała się informacja o poprzedniej nazwie osady (Wronie) jak i o nazwie nadanej ale nie używanej (Andrzejów). Do XIX w. w Andrzejewie obowiązywał przywilej zakazujący osiedlania się Żydów na terenie miasta. W wieku XIX zakaz przestał obowiązywać z mocy praw państw zaborczych.…Continue reading Andrzejewo – cmentarz żydowski

Zaręby Kościelne – cmentarz żydowski

Początki Zarębów Kościelnych sięgają wieku XV. Nie wiemy kiedy do osady przybyli pierwsi Żydzi ale można znaleźć informacje mówiące o istniejącej w 1680 r. w Zarębach szkole żydowskiej i kirkucie. Informacja ta umieszczona jest na stronie Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych bez podanego źródła. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego podaje, że w całej gminie pod koniec…Continue reading Zaręby Kościelne – cmentarz żydowski

Ostrów Mazowiecka – cmentarz żydowski

Żydzi pojawiali się w Ostrowi już w XV w. Miasto znajdowało się na ważnym szlaku handlowym łączącym Koronę z Litwą. O osadnictwie żydowskim w Ostrowi można mówić po wyniszczających wojnach XVII w. W Wikipedii jednak pojawił się wprowadzający w błąd wpis: „W XVI–XVIII wieku starostwo grodowe, zniszczone w XVII wieku, kiedy to osiedlają się tu…Continue reading Ostrów Mazowiecka – cmentarz żydowski

Brok – cmentarz wojenny (1)

W położonej nad Bugiem gminie Brok znajdują się dwa cmentarze z I wojny światowej. Oba na przeciwnych końcach terytorium gminy i przy drodze wojewódzkiej nr 694. Cmentarze zostały odnowione w 2008 roku. Poniżej zdjęcia cmentarza znajdującego się w lesie na zachód od Broku. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Zdjęcia z dnia 14.07.2012…Continue reading Brok – cmentarz wojenny (1)

Brok – cmentarz wojenny (2)

Cmentarz znajdujący się w lesie na wschód od Broku powstał na początku wieku XIX. Obok żołnierzy armii napoleońskiej spoczywają tu żołnierze polegli podczas I wojny światowej jak i prawdopodobnie robotnicy zmarli podczas budowy drogi przed 1811 rokiem. Na przeciwko cmentarza znajduje się leśny parking. Kapliczka nazywana „Białym Krzyżem” podczas mojej wizyty biała nie była. Pokaż…Continue reading Brok – cmentarz wojenny (2)

Nur – cmentarz żydowski

O cmentarzu żydowskim w Nurze pisze się zwykle w czasie przeszłym. Z informacji zamieszczonych w Wikipedii wynika, że oprócz fragmentów muru cmentarnego do dnia dzisiejszego zachowały się pojedyncze obramowania grobów. Nie mogłem tego sprawdzić naocznie – teren jest gęsto porośnięty roślinnością. Tam gdzie nie ma roślin leżą śmieci. Przez teren cmentarza przebiega leśna droga. Chyba,…Continue reading Nur – cmentarz żydowski

Brok – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Broku znajduje się w pobliżu cmentarza rzymskokatolickiego i cmentarza epidemicznego. Ogrodzony siatką z otwartą furtką, porośnięty drzewami i krzewami. Cmentarz ten został założony w XIX wieku. A do dnia dzisiejszego zachowało się na jego terenie kilkadziesiąt macew. Zdjęcia z dnia 14.07.2012 r. A po powrocie do domu ze zdumieniem odkryłem, że nie…Continue reading Brok – cmentarz żydowski