Kuroszów (obecnie część Leokadiowa) – cmentarz ewangelicki

Kuroszów jest osadą położoną w pobliżu drogi krajowej łączącej Lublin z Radomiem. Wspomniany w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich jako jedna z osad w gminie Góra Puławska. Prawdopodobnie z powodu błędu drukarskiego hasło poświęcone tej osadzie to: Kuroszew. Przeczytać tam można, że jest to: wieś włościańska, powiat kozienicki, gmina Góra Puławska, parafia…Continue reading Kuroszów (obecnie część Leokadiowa) – cmentarz ewangelicki

Polesie Duże (obecnie Polesie) – cmentarz ewangelicki

W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich o Polesiu napisano: Polesie Małe i Duże, wieś, powiat kozienicki, gmina Góra Puławska, parafia Oleksów (…) Polesie Małe ma 5 domów, 140 mieszkańców, 58 mórg ziemi dworskiej; Polesie Duże 37 domów, 338 mieszkańców, 818 mórg ziemi włościańskiej. Polesie wchodziło w skład dóbr Janowice (Janowiec) Oba Polesie…Continue reading Polesie Duże (obecnie Polesie) – cmentarz ewangelicki

Witowice – cmentarz epidemiczny

Cmentarz odnalazłem dość przypadkowo. Szukałem powiązań kapliczek przypominających latarnie umarłych z miejscami pochówków pomiędzy Końskowolą i Kurowem. Kapliczek tych jest całkiem sporo i nie ma raczej takiej możliwości by wszystkie postawiono przy cmentarzach. Jedna z nich stoi na rozstaju dróg (to też jakaś poszlaka jeśli chodzi o cmentarz epidemiczny), przy granicy Końskowoli i Witowic. Na…Continue reading Witowice – cmentarz epidemiczny

Puławy – cmentarz epidemiczny

O istnieniu tego cmentarza jak i o kapliczce stojącej na jego terenie dowiedziałem się czytając artykuł Marii Kolesiewicz zamieszczonym na stronach serwisu Moje Miasto. Wg informacji podanych przez Mikołaja Spóza na ulicy Norblina w Puławach podczas prac ziemnych odkryto w okolicy kapliczki mogiłę zbiorową. Mikołaj Spóz wiąże tą mogiłę z epidemią z roku 1708, która…Continue reading Puławy – cmentarz epidemiczny

Sosnów – cmentarz ewangelicki

Wpadłem na ten cmentarz zupełnie przypadkowo. Zapytałem w Sosnowie o cmentarz wojenny, którego dotąd nie odnalazłem. Skierowano mnie do dawnej Spółdzielni Rolniczej w Sosnowie bym tam popytał pracowników bo tam coś jest. Na miejscu nie wypadało nie zapytać czy można i właściwie co i gdzie. Dawna Spółdzielnia zmieniła niedawno właściciela. Poproszony wyraził zgodę i wskazał…Continue reading Sosnów – cmentarz ewangelicki

Końskowola – cmentarz ewangelicki

Cmentarz powstał w okresie rozkwitu gospodarczego Końskowoli. Było to w czasach gdy mieściło się tu centrum administracyjne dóbr Czartoryskich i miało związek z rozwojem przemysły włókienniczego. Wg jednych źródeł Czartoryscy sprowadzili do Końskowoli ok. 300 tkaczy z Saksonii. Inne źródła podają, że przybyli oni sami gdy już rozpoczęto produkcję w Końskowoli. Zgoda jest w jednym:…Continue reading Końskowola – cmentarz ewangelicki

Leokadiów – cmentarz ewangelicki

Cmentarz zlokalizowany jest około 1 km od cmentarza żołnierzy niemieckich poległych w II wojnie światowej w Polesiu. Na wzmiankę o nim natrafiłem przeglądając rejestr zabytków województwa lubelskiego. Dopiero później zlokalizowałem go za pomocą map WIG i Geoportalu. Najwygodniej dotrzeć tam można od Smogorzowa. Odnalezienie miejsca w terenie ułatwiają porastające cmentarz i jego okolice drzewa. Tak…Continue reading Leokadiów – cmentarz ewangelicki

Puławy – cmentarze żydowskie

Stary cmentarz żydowski w Puławach powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XVIII wieku. Do końca funkcjonowania (1895 r.) nie znajdował się w granicach Puław i nie należał do kahału puławskiego – takiego bowiem jeszcze nie było. Osadnictwo żydowskie w XVIII w. obejmowało Włostowice – osadę w pobliżu Puław. We Włostowicach powstała gmina wyznaniowa (kahał) i należący…Continue reading Puławy – cmentarze żydowskie

Baranów – cmentarz żydowski

Baranów, którego historia sięga XIV wieku od początku był ośrodkiem rolniczym i garncarskim. Ludność żydowska zaczęła się tu osiedlać ok połowy XVII w. Posiadała tu cmentarz, synagogę i szkołę. Wciąż rosnąca liczba Żydów w Baranowie ostatecznie sprawiła, że w XIX w. już stanowili oni większość mieszkańców osady. Miasto posiadało w tym czasie przywileje organizowania sześciu…Continue reading Baranów – cmentarz żydowski

Wąwolnica – cmentarz żydowski

Cmentarz powstał w na początku wieku XIX. Znajduje się na wzgórzu przy ulicy 3 Maja (jak się podaje) lub w Zarzece (jak pokazują mapy). Na miejscu informację o cmentarzu można odnaleźć na tablicy przy brodzie na rzeczce Bystrej. Napisano tam głównie o samym brodzie i że na przeciwko jest widok na cmentarz żydowski. To „na…Continue reading Wąwolnica – cmentarz żydowski