Arynów – cmentarz ewangelicki

Cmentarz założony prawdopodobnie na początku XX w. Spoczywają na nim głównie ewangelicy zamieszkujący wieś Królewiec. Z informacji zamieszczonych w Wikipedii wynika, że na większości mogił stały tylko drewniane krzyże. Do dnia dzisiejszego pozostały 3 nagrobki. Teren nie jest ogrodzony, nie ma też tablicy informacyjnej. Jest jednak uprzątnięty. Z roślinności oprócz starych drzew najliczniej występuje barwinek.…Continue reading Arynów – cmentarz ewangelicki

Tyborów – cmentarz ewangelicki

Osadnicy niemieccy zostali sprowadzeni do Tyborowa przez Hilarego Tyborowskiego. Zakupił on po 1802 roku dobra wcześniej odebrane Kościołowi Katolickiemu przez władze austriackie. W Barczącej wybudował hutę szkła, a teren obok znanego już z szesnastowiecznych dokumentów Wiciejowa, przeznaczył do zasiedlenia i zagospodarowania rolniczego. Cmentarz powstał prawdopodobnie przed 1850 r. na granicy Tyborowa i Wiciejowa. Wg informacji…Continue reading Tyborów – cmentarz ewangelicki

Kałuszyn – cmentarz żydowski

W Kałuszynie gmina wyznaniowa żydowska powstała już w XVII w. W 1827 r. Żydzi stanowili osiemdziesięcioprocentową większość mieszkańców i ten stosunek ilościowy utrzymał się do I wojny światowej pomimo ogólnego wzrostu liczby ludności miasta. Macewa umieszczona przy wejściu do kościoła w centrum Kałuszyna. Prawdopodobnie z terenu nowego cmentarza żydowskiego. Zdjęcia z dnia 21.07.2012 r. Nowy…Continue reading Kałuszyn – cmentarz żydowski

Mińsk Mazowiecki – cmentarz żydowski

Chociaż wiadomo, że Żydzi w Mińsku Mazowieckim mieszkali już w XVI w., to 100 lat później oficjalnie ich nie ma. Dopiero po 1768 r. znów się pojawiają. Należą do gminy wyznaniowej w Kałuszynie, tam też mają cmentarz. Sytuacja ta zmienia się w 1822 r., gdy powstaje gmina wyznaniowa w samym Mińsku Mazowieckim. Wtedy też powstał…Continue reading Mińsk Mazowiecki – cmentarz żydowski