Polesie Duże (obecnie Polesie) – cmentarz ewangelicki

W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich o Polesiu napisano:

Polesie Małe i Duże, wieś, powiat kozienicki, gmina Góra Puławska, parafia Oleksów (…) Polesie Małe ma 5 domów, 140 mieszkańców, 58 mórg ziemi dworskiej; Polesie Duże 37 domów, 338 mieszkańców, 818 mórg ziemi włościańskiej. Polesie wchodziło w skład dóbr Janowice (Janowiec)

Oba Polesie połączono administracyjnie w jedną osadę stosunkowo niedawno. Przy drodze asfaltowej przebiegającej w pobliżu cmentarza ewangelickiego w marcu 2021 r. jeszcze stała tablica z napisem „Polesie D. „. Sam cmentarz znajduje się ok. 100 m od drogi asfaltowej do Zwoli. Widoczny jest jako kępa drzew. Założony pod koniec XIX w. lub na początku wieku XX. Do dzisiaj na jego terenie zachowało się niewiele śladów po nagrobkach. Jedyny fragment nagrobka z czytelną inskrypcją pochodzi z 1943 r. W porastającym terenie barwinku łatwo też o śmieci pozostawione przez obecnych mieszkańców okolic cmentarza. Trudno dzisiaj powiedzieć czy wszyscy mieszkańcy Polesie Dolnego byli osadnikami niemieckimi – nie odnalazłem informacji na ten temat.


Zdjęcia z dnia 26.03.2021 r.

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie