Lipsko – kwatera wojenna

Na cmentarzu parafialny w miejscowości Lipsko znajduje się kwatera wojenna. Jej najstarsza część pochodzi z okresu I wojny światowej. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Z dat na tabliczkach poległych wynika, że spoczywają tu zarówno polegli w 1914 jak i w 1915 roku. Tabliczka z napisem „Deutsche Soldaten” sugeruje, że mogli tu spoczywać…Continue reading Lipsko – kwatera wojenna

Sienno – kwatera wojenna

Bardziej domyślałem się istnienia tego cmentarza niż byłem pewien, że jest. Na mapach WIG zaznaczone są dwa małe cmentarze do których teraz dojechać czy dojść byłoby trudno. W okolicy: Bałtów, Lipsko, Tarłów są mogiły bądź kwatery wojenne. W roku 2010 ograniczyłem się do przeszukania najstarszej części cmentarza w Siennie – bez skutku. Teraz – jeszcze…Continue reading Sienno – kwatera wojenna

Pawłowice – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się (może bliżej prawdy będę pisząc „znajdował się”) w Pawłowicach w pobliżu Solca nad Wisłą. Poszukiwania na miejscu rozpocząłem od cmentarza parafialnego. Zakładałem, że może znajdę go w pobliżu. Pobieżna lustracja terenu nic nie dała. W pobliżu cmentarza parafialnego nie znalazłem nic co mogłoby być cmentarzem wojennym. Szczęśliwie spotkałem na cmentarzu jednego z…Continue reading Pawłowice – cmentarz wojenny

Ciepielów – cmentarz żydowski

Pod koniec XVIII w. w Ciepielowie mieszkało ok. 50 Żydów i posiadali oni własną gminę wyznaniową. Prawdopodobnie w tym czasie powstały pierwsza (drewniana) synagoga i cmentarz. W roku 1921 Żydzi byli w Ciepielowie ponad trzydziestoprocentową mniejszością. Prawdopodobnie podczas II wojny światowej cmentarz został zdewastowany. Po wojnie na jego części postawiono budynki, reszta stała się polem…Continue reading Ciepielów – cmentarz żydowski

Sienno – cmentarz żydowski

Tytuł może być mylący. Cmentarz znajduje się co prawda rzeczywiście w Starej Wsi ale ta miejscowość jest niemal dzielnicą Sienna. Założony został przez kahał sienneński. Więc pasowałoby napisać temat: Cmentarz żydowski w Siennie? Druga sprawa to brak informacji. Nie mam dostępu do żadnych informacji na temat społeczności żydowskiej w Siennie. Blisko stąd do Ostrowca Świętokrzyskiego…Continue reading Sienno – cmentarz żydowski

Solec nad Wisłą – cmentarz żydowski

Cmentarz założono w momencie utworzenia w Solcu nad Wisłą gminy wyznaniowej żydowskiej. Był to rok 1889. Zlokalizowany poza miastem był ogrodzony murem z kamieni wapiennych. W okresie II wojny światowej cmentarz został zdewastowany. Do dnia dzisiejszego pozostała na nim jedna stojąca macewa – uszkodzona. Mur rozsypał się tworząc wał oddzielający cmentarz od przebiegającej obok polnej…Continue reading Solec nad Wisłą – cmentarz żydowski

Lipsko – cmentarz żydowski

Cmentarz przy obecnej ulicy Czachowskiego mógł powstać już w drugiej połowie XVII wieku. W wieku następnym Żydzi w Lipsku stanowili ok 1/3 mieszkańców. W drugiej połowie wieku XIX stanowili już większość mieszkańców. Posiadali nie tylko cmentarz ale i synagogę, kilka domów modlitwy, mykwę, rzeźnię. Większość miejscowego przemysłu znajdowała się w rękach żydowskich. Stan liczebnej przewagi…Continue reading Lipsko – cmentarz żydowski

Kadłubek – cmentarz ewangelicki

W okolicach Sienna znajduje się kilka cmentarzy ewangelickich będących dziś chyba jedynym śladem po licznych koloniach niemieckich. Najczęściej widoczne są z daleka jako kępa drzew wśród pól. Tak jest i w Kadłubku. Cmentarz po wojnie został zdewastowany. Brak opieki sprawił, że jest zarośnięty i niemal niedostępny. Pod nogami wszechobecny niemal barwinek, a powietrze brzęczało jak…Continue reading Kadłubek – cmentarz ewangelicki