Wielątki-Folwark – cmentarz wojenny

Mogiła zbiorowa w kształcie kopca otoczonego wałem ziemnym i rowem. Spoczywa w niej ok. 150 żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej. Możliwe, że wszyscy zginęli podczas walk toczonych 27 lipca 1915 r. nad rzeką Prut. Mogiła znajduje się na zachód od wsi, przy drodze do leśniczówki. Na początku XXI w. mogiła pozostawała niemal zapomniana. Porastające ją…Continue reading Wielątki-Folwark – cmentarz wojenny

Stary Mystkówiec – cmentarz wojenny

Bratnia mogiła przy drodze na zachodnim skraju wsi Stary Mystkóœiec. Kopiec ziemny zwieńczony jest krzyżem i tablicą ufundowaną przez Urząd Gminy Somianka, Wg informacji zamieszczonych na stronie Archiwum Pańśtwowego w Warszawie w mogile spoczywa ok. 700 żołnierzy poległych podczas walk toczonych w okolicach wsi w lipcu 1915 r. Zdjęcia z dnia 29.05.2020 r. Lokalizacja: Pokaż…Continue reading Stary Mystkówiec – cmentarz wojenny

Młynarze – cmentarz ewangelicki

Osadnicy niemieccy założyli Młynarze w drugiej połowie XIX w. Miejscowość nie pojawia się w tworzonym w tym czasie Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego. Prawdopodobnie była to więc niewielki przysiółek pomiędzy Bugiem i Fiszerem. Być może utrudniony przez rzeki i mokradła kontakt ze światem zewnętrznym zmusił osadników do założenia własnego cmentarza. W gminie Zabrodzie pod koniec XIX…Continue reading Młynarze – cmentarz ewangelicki

Popowo Kościelne – cmentarz żydowski

Niewielka społeczność żydowska zamieszkująca w Popowie Kościelnym jest jedną z najstarszych na Mazowszu. Można znaleźć trudne do zweryfikowania informacje, że w Popowie Kościelnym już w XVII wieku funkcjonowała synagoga. Cmentarz znajdujący się niewielkim oddaleniu od cmentarza parafialnego założono przed 1820 r. I tutaj nie ma pewnego datowania. Dokumenty kościelne podają, że pod koniec XVIII w.…Continue reading Popowo Kościelne – cmentarz żydowski

Wyszków – cmentarz żydowski

Początek osiedlania się Żydów w Wyszkowie przypada na drugą połowę XVIII w. Wyszkowscy Żydzi nie posiadali w tym czasie własnego kahału. W XVIII w. należeli do kahału w Węgrowie, a później kolejno: Ostrowie, Nasielsku i Makowie. W 1813 r. w mieście wyznaczono „rewir żydowski”. Chcąc się oderwać od kahału makowskiego wyszkowscy Żydzi w latach dwudziestych…Continue reading Wyszków – cmentarz żydowski