Czułczyce – cmentarz prawosławny

Obok rzymskich katolików mieszkali tu prawosławni/grekokatolicy i protestanci. Były trzy świątynie i zapewne też 3 cmentarze. Jadąc od strony Okszowa zatrzymałem się widząc kępę drzew jednoznacznie kojarzącą mi się z cmentarzem. W pobliżu widoczna była wieża bardziej przypominająca cerkiew niż kościół. Nie znam daty założenia tego cmentarza. Wieś pojawia się w dokumentach w wieku XVI…Continue reading Czułczyce – cmentarz prawosławny

Chełm (Góra Zamkowa) – cmentarz prawosławny

Góra Zamkowa, Górka, Góra Chełmska, Górka Katedralna – to synonimy. Zawsze chodzi o to samo wzniesienie. To najwyższe wzniesienie w Chełmie jest terenem na którym dawniej znajdował się gród oraz zamek Romanowiczów. Obecnie znajduje się tu zespół budowli takich jak katedra i klasztor. Poniżej znajduje się opisany w dziale cmentarzy wojskowych założony podczas I wojny…Continue reading Chełm (Góra Zamkowa) – cmentarz prawosławny

Strzelce – cmentarz prawosławny

Cmentarz odnalazłem na mapach WIG i Geoportalu. Zdjęcia satelitarne, lotnicze oraz same mapy pokazywały, że cmentarz znajduje się około 70 m od utwardzonej drogi i prowadzi do niego ścieżka lub droga gruntowa. Poza tym na zdjęciach widać było tylko drzewa. Gmina Białopole na swojej stronie internetowej nie informuje o tej nekropolii. Sama miejscowość znajduje się…Continue reading Strzelce – cmentarz prawosławny

Buśno – cmentarz unicki

Buśno jeszcze w XVIII w. należało do unickiej parafii w Chełmie. W 1783 założono tu filię Unickiego Seminarium Diecezjalnego. Pod koniec tego wieku powstała na miejscu parafia greckokatolicka. Kościół pod wezwaniem Zaśnięcia NMP wzniesiono w roku 1795. Miejscowi katolicy przez cały wiek XIX i początek wieku XX należeli do parafii w Uchaniach. Przez ten okres…Continue reading Buśno – cmentarz unicki

Rejowiec – cmentarz żydowski

Społeczność żydowska w Rejowcu obecna była od XVI wieku. Nie wiadomo kiedy założyła cmentarz. Wiadomo tylko, że podczas II wojny światowej na jego terenie chowano zamordowanych w miejscowym getcie i że wtedy rozpoczęła się dewastacja cmentarza. Po wojnie dewastację kontynuowano i ostatecznie cmentarz zaczął pełnić rolę pola ornego. W 2003 roku cmentarz ogrodzono. Na jego…Continue reading Rejowiec – cmentarz żydowski

Dubienka – cmentarz żydowski

Dubienka otrzymała prawa miejskie w 1588 roku od króla Zygmunta III. Chcąc przyspieszyć rozwój tego miasta królewskiego król kilka lat po lokacji wydał przywilej zezwalający na osiedlanie się tutaj Żydów. W wieku XVIII stanowili oni znaczną większość mieszkańców. Z Bugiem miasto łączyło się przez jego dopływ – rzekę Wełniankę. A ponieważ Bug był wówczas rzeką…Continue reading Dubienka – cmentarz żydowski

Buśno – mogiła zbiorowa

W grudniu 1939 roku około dwóch tysięcy mężczyzn wyznania mojżeszowego zostało zmuszonych do opuszczenia Chełma i udania się do Hrubieszowa. Drogę odbywali pieszo pod nadzorem okupantów. Nie dający rady maszerować byli zabijani. Marsz ten – nazywany Marszem Śmierci – przeżyło około 200 mężczyzn. Przy drodze do Hrubieszowa na pewno jest więcej takich miejsc niż to…Continue reading Buśno – mogiła zbiorowa

Białopole – mogiła zbiorowa

Strzelce w gminie Białopole. Na skraju parku dworskiego w maju 1942 roku Niemcy rozstrzelali i pochowali 14 osób pochodzenia żydowskiego. Pomnik w tym miejscu stanął w 2009 roku za sprawą Fundacji „Pamięć, która trwa”. Dojście do pomnika nie jest oznakowane. Skorzystałem z pomocy mieszkańców pobliskich domów, bez których mogiły bym nie odnalazł. Zdjęcia z dnia…Continue reading Białopole – mogiła zbiorowa

Wojsławice – cmentarz żydowski

Cmentarz prawdopodobnie założono na początku XIX wieku. Jest to nowy cmentarz, starego nie zlokalizowałem. Nowy cmentarz znajduje się ok. 100 m od ulicy Grabowieckiej, za zabudowaniami. Zdewastowany podczas II wojny światowej. Wg informacji zamieszczonych na stronach Wirtualnego Sztetlu zachowały się fragmenty trzech nagrobków. Odnalazłem tylko jeden z nich. Cmentarz częściowo jest ogrodzony. Brakuje ogrodzenia od…Continue reading Wojsławice – cmentarz żydowski

Chełm – cmentarz żydowski

Cmentarz zrekonstruowany w 1996 roku. Podczas II wojny światowej teren zaorano i na terenie cmentarza powstało założone przez okupantów przedsiębiorstwo melioracyjne. Część terenu cmentarza zajął po wojnie park. To stan dzisiejszy cmentarza zrekonstruowanego symbolicznie na części terenu jaki zajmował cmentarz żydowski powstały pod koniec XV lub na początku XVI wieku. Zdjęcia wykonałem 12.06.2009 r. Synagoga…Continue reading Chełm – cmentarz żydowski