Biskupice – cmentarze żydowskie

W należących w XV w. do biskupów krakowskich Biskupicach Żydzi mieszkają niemal od początku ich istnienia. Z dwóch sąsiadujących ze sobą cmentarzy, starszy założono w połowie XVIII wieku na wzniesieniu o regularnym, prostokątnym kształcie. Możliwe, że miejsce to kiedyś było grodziskiem. Nowy cmentarz z wieku XIX znajduje się poniżej starego cmentarza i obecnie używany bywa…Continue reading Biskupice – cmentarze żydowskie

Piaski – cmentarz żydowski

Choć miejscowość znana jest głównie z istnienia tu ruin kościoła zwolenników Kalwina, a nawet nazwa miejscowości często podawana jest w formie Piaski Luterskie to jednak miasto nie było zamieszkiwane przez wyznawców jednej religii. Już w wieku XVI zamieszkiwali tu Żydzi. W wiekach XVII i XVIII ich liczba wciąż rosła. I na pewno miało to związek…Continue reading Piaski – cmentarz żydowski

Krzesimów – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny znajduje się obok cmentarza ofiar istniejącego w Krzesimowie w latach 1944-1945 (albo i dłużej) obozu Urzędu Bezpieczeństwa. Trzeba się do niego wspiąć z „doliny krzyży”. Teren cmentarza jest ogrodzony. Wg informacji zamieszczonych przez M. Dąbrowskiego w jego monografii cmentarzy z lat I wojny światowej na tym cmentarzu znajdowało się 6 mogił zbiorowych, a…Continue reading Krzesimów – cmentarz wojenny

Trawniki – cmentarz wojenny

Cmentarz pozostaje pod opieką miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej do której remizy przylega jednym ze swoich boków. Tak jak w Cycowie tu także obok poległych w I wojnie światowej spoczęli żołnierze biorący udział w bitwie z bolszewikami stoczonej pod Cycowem w 1920 roku. Z pierwotnego założenia pochodzą na pewno dwa kopce i umieszczony pomiędzy nimi w…Continue reading Trawniki – cmentarz wojenny

Podizdebno – mogiła wojenna

Mogiła zbiorowa z 1914 roku. Znajduje się w pobliżu szosy Częstoborowice – Izdebno. Jak na miejscu dowiedział się M. Dąbrowski na mogiłę wykorzystano wykopaną przed I wojną światową studnię, która do wojny zdążyła wyschnąć. W studni pochowano 52 żołnierzy austro-węgierskich wraz z końmi. Szczątki koni wydobyto jeszcze przed 1918 rokiem. Wtedy też usypano w tym…Continue reading Podizdebno – mogiła wojenna

Gardzienice – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy drodze Stryjno – Piaski. Podobnie jak cmentarz w Rybczewicach. Otoczony rowem i wałem ziemnym. Zarośnięty samosiejkami robinii akacjowej i innych drzew. Cmentarz nie jest w żaden sposób oznakowany. Szukając go dojechałem niemal pod same Piaski. Dopiero zapytana o cmentarz kobieta wytłumaczyła mi, że to zarośla obok przystanku autobusowego. Od strony drogi,…Continue reading Gardzienice – cmentarz wojenny

Rybczewice – cmentarz wojenny

Cechą szczególną tego cmentarza są tabliczki imienne żołnierzy niemieckich zamocowane na krzyżach prawosławnych. Ale to stało się dopiero podczas odnawiania cmentarza przeprowadzonego kilka co najmniej lat wcześniej. O fakcie tym bowiem napisał już M. Dąbrowski w książce wydanej w 2004 roku. Szukając tego miejsca pochówku żołnierzy Wielkiej Wojny pamiętałem, że znajduje się on w sąsiedztwie…Continue reading Rybczewice – cmentarz wojenny