Nowy Modlin – prawosławny cmentarz wojskowy

Cmentarz założony w pierwszej połowie XIX w. Związany był od początku z garnizonem modlińskim. Spoczywają na nim wojskowi oraz ich rodziny. Obok cmentarza wojskowego znajduje się czynny cmentarz parafialny prawosławnej parafii w Stanisławowie. Parafia związana jest z ludnością chłopską przesiedloną z guberni pskowskiej w okolice wznoszonej twierdzy modlińskiej. Jej majątek, wraz z cmentarzami w 1918…Continue reading Nowy Modlin – prawosławny cmentarz wojskowy

Nowy Modlin – cmentarz ewangelicki

Nowy Modlin został założony najprawdopodobniej pod koniec XVIII wieku. Założyli go przybysze ze Szwabii. Oprócz uprawy roli zajmowali się też rzemiosłem. Gdy rozpoczęto modernizację twierdzy w Modlinie, zatrudniali się też do prac fortyfikacyjnych. Cmentarz kolonistów znajduje się od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na terenie cmentarza parafialnego rzymsko-katolickiego. Do dziś otoczony jest wałem ziemnym.…Continue reading Nowy Modlin – cmentarz ewangelicki

Kazuń Nowy – cmentarz mennonicki

Początek Kazunia Nowego wiązany jest z podpisaniem w 1764 r. umowy zawartej pomiędzy wojewodą mińskim Janem Augustem Hilzenem i przedstawicielami osadników. Założyli oni osadę w pobliżu Kazunia, na terenach wcześniej wykarczowanych w pobliżu Wisły. Osada zmieniała w czasie swoją nazwę. Początkowo były to Holendry, później Kazuń Niemiecki. Cmentarz powstał prawdopodobnie jeszcze w XVIII w. Używany…Continue reading Kazuń Nowy – cmentarz mennonicki

Wilków nad Wisłą – cmentarz ewangelicki

Wilków nad Wisłą to dawny Wilków Niemiecki. Wg informacji zamieszczonych w Wikipedii jego północna część nosiła nazwę Wilków Holenderski jednak na starych mapach nie ma na to dowodów. 5 lutego 1778 król Stanisław August potwierdził kontrakt zawarty z osadnikami przez starostę kampinoskiego Gutakowskiego. Był to kontrakt emfiteutyczny co oznaczało, że osadnicy zobowiązani do płacenia czynszu…Continue reading Wilków nad Wisłą – cmentarz ewangelicki

Cieksyn – cmentarz wojenny

Zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy poległych w 1915 r. nad Wkrą skrywa prawdopodobnie ciała ponad 50 żołnierzy niemieckich i kilku żołnierzy armii carskiej. Ukryta w lesie została nazwana „kurhanem”. Droga do mogiły jest oznakowana i mimo kilku zakrętów dróg leśnych można do mogiły bez większych problemów dotrzeć. Wysoki na 3 metry kopiec ziemny na szczycie posiada…Continue reading Cieksyn – cmentarz wojenny

Sady – cmentarz ewangelicki

Wieś została założona przez osadników pod koniec XVIII w. Zlokalizowany przy ul. Rodzinnej cmentarz jest zapewne niewiele młodszy. W wyniku działań wolontariuszy jego stan uległ poprawie. Zdjęcia z 2012 r. dostępne są na stronie Forum Zbuntowanych Eksploratorów. Informacje o zabytkach olęderskich w Sadach udostępniono na stronie Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego w Polsce. Zdjęcia z dnia…Continue reading Sady – cmentarz ewangelicki

Nowe Grochale – cmentarz ewangelicki

Nowe Grochale (wcześniej Grochale Nowe) założono prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX w. Osadnicy olenderscy założyli własny cmentarz na północnym skraju osady, nieopodal koryta Wisły. Dzisiaj jest to przykład cmentarza zabudowanego. O ile w okolicy są cmentarze na gruntach prywatnych to w Kępie Kiełpińskiej jest to zagajnik na ogrodzonym, prywatnym terenie, w warszawskim Tarchominie jest to…Continue reading Nowe Grochale – cmentarz ewangelicki

Nasielsk – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy ul. Lipowej w Nasielsku. Założony prawdopodobnie w 1809 r. po bitwie wojsk napoleońskich z carskimi. Ponownie wykorzystany w 1915 r. i w okresie II wojny światowej. Ciała żołnierzy niemieckich poległych w II wojnie światowej zostały przeniesione na cmentarz w Mławce. Cmentarz jest ogrodzony. Zachowane elementy betonowe ułożono na kształt krzyża. Zachowały…Continue reading Nasielsk – cmentarz wojenny

Nasielsk – cmentarz żydowski

Cmentarz założono w wieku XIX. Dokładna data nie jest znana. Wiadomo natomiast, że pierwsi Żydzi w Nasielsku osiedlili się już w wieku XVII. Rosnąca powoli społeczność żydowska w wieku XIX stanowiła większość mieszkańców miasta. Początkowo nasielscy Żydzi należeli do kahału w Tykocinie. Usamodzielnili się w wieku XVIII. Do nasielskiego kahału należeli Żydzi zamieszkujący Ziemię Zakroczymską.…Continue reading Nasielsk – cmentarz żydowski