Walinna – cmentarz epidemiczny

Cmentarz na który „wpadłem” przypadkowo. Znajduje się przy drodze wybranej przeze mnie omyłkowo. Ale przy cmentarzu jeszcze nie wiedziałem, że już się zgubiłem… Na skraju zagajnika przy drodze zauważyłem mogiłę. Wydaje się, że jest to cmentarz wojenny. Tak się jednak tylko wydaje. Ta mogiła pogłębiła moje zagubienie. Pośród drzew odnalazłem jeszcze 8 zaznaczonych mogił. Zdjęcia […]

Czemierniki – cmentarz żydowski

Idąc drogą oddzieloną od zamku/pałacu stawem i trzymając się żółtego szlaku turystycznego można dojść do dawnego cmentarza żydowskiego. Zajmował on teren znajdujący się dziś za ostatnim domem pod lasem, z prawej strony. W lesie w 2000 roku postawiono prosty pomnik przypominający o funkcji tego miejsca. Za pomnikiem zgromadzono 5 macew, z których 4 wykonane są […]

Radzyń Podlaski – cmentarz żydowski

Spis powszechny z 1921 roku wykazał w Radzyniu Podlaskim obecność 2895 osób wyznania mojżeszowego, co stanowiło 59,7% wszystkich mieszkańców miasta. Były tu wtedy dwa cmentarze żydowskie. Starszy, który pamiętany jest sprzed wojny jako zaniedbany i opuszczony został zdewastowany podczas wojny, a po wojnie jego teren przeznaczono pod zabudowę miejską. Na początku wieku XX Żydzi radzyńscy […]

Komarówka Podlaska – cmentarze żydowskie

Osada była lokowana przez właściciela tych ziem w XVI w. Mówi się, że od początku istnienia osady mieszkali w niej też Żydzi. Nigdy nie była to liczna grupa ale prawdopodobnie na początku XVIII wieku tworzyła gminę wyznaniową i posiadała synagogę, cmentarz prawdopodobnie też. Wielu z członków tej gminy wyznaniowej zajmowało się rolnictwem i handlem. Do […]

Komarówka Podlaska – cmentarz wojenny

Cmentarz ten miał powstać w sierpniu 1915 roku dla poległych żołnierzy niemieckich. Znajduje się na skraju lasu przy drodze Komarówka Podlaska – Wólka Komarowska. Mogiły już się zatarły. Pozostał wał ziemny otaczający cmentarz. Obelisk stojący w centrum cmentarza kiedyś zapewne posiadał na szczycie metalowy krzyż, który ktoś odłamał. Prawdopodobnie obelisk był też otynkowany i posiadał […]

Kolembrody – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy drodze Kozły – Kolembrody. Wg informacji z książki „Cmentarze zabytkowe. Woj. bialskopodlaskie” jest otoczony rowem i znajduje się na skraju lasu. Ta druga informacja mnie zmyliła. Szukałem wału i rowu w lesie pomiędzy obiema miejscowościami. Dopiero gdy już się poddałem zwróciłem uwagę na kępę krzaków przy drodze znajdującą się ok. 50 […]

Grabowiec – zbiorowa mogiła wojenna

Grabowiec (gm. Kąkolewnica Wschodnia) Cmentarz w Grabowcu powstał w sierpniu 1915 roku. Wg informacji zamieszczonych na stronie Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych spoczywa tu ok. 1000 żołnierzy. Jednak nie są to tylko żołnierze polegli w roku 1915. Na cmentarzu pochowano także poległych w roku 1920. Jednak o tym już nie wspomniano na tablicach informacyjnych. Cmentarz […]