Walinna – cmentarz epidemiczny

Cmentarz na który „wpadłem” przypadkowo. Znajduje się przy drodze wybranej przeze mnie omyłkowo. Ale przy cmentarzu jeszcze nie wiedziałem, że już się zgubiłem… Na skraju zagajnika przy drodze zauważyłem mogiłę. Wydaje się, że jest to cmentarz wojenny. Tak się jednak tylko wydaje. Ta mogiła pogłębiła moje zagubienie. Pośród drzew odnalazłem jeszcze 8 zaznaczonych mogił. Zdjęcia…Continue reading Walinna – cmentarz epidemiczny

Czemierniki – cmentarz żydowski

Idąc drogą oddzieloną od zamku/pałacu stawem i trzymając się żółtego szlaku turystycznego można dojść do dawnego cmentarza żydowskiego. Zajmował on teren znajdujący się dziś za ostatnim domem pod lasem, z prawej strony. W lesie w 2000 roku postawiono prosty pomnik przypominający o funkcji tego miejsca. Za pomnikiem zgromadzono 5 macew, z których 4 wykonane są…Continue reading Czemierniki – cmentarz żydowski

Radzyń Podlaski – cmentarz żydowski

Spis powszechny z 1921 roku wykazał w Radzyniu Podlaskim obecność 2895 osób wyznania mojżeszowego, co stanowiło 59,7% wszystkich mieszkańców miasta. Były tu wtedy dwa cmentarze żydowskie. Starszy, który pamiętany jest sprzed wojny jako zaniedbany i opuszczony został zdewastowany podczas wojny, a po wojnie jego teren przeznaczono pod zabudowę miejską. Na początku wieku XX Żydzi radzyńscy…Continue reading Radzyń Podlaski – cmentarz żydowski

Wohyń – cmentarz żydowski

Nowy cmentarz żydowski w Wohyniu powstał w wieku XIX. Nie jest znana dokładna lokalizacja starej żydowskiej nekropolii w tej miejscowości, prawdopodobnie jej teren jest dziś zabudowany. Żydzi w Wohyniu pojawili się w wieki XVI. W drugiej połowie wieku XIX stanowili około połowy mieszkańców osady. W okresie okupacji zostali wygnani do gett w Parczewie i w…Continue reading Wohyń – cmentarz żydowski

Komarówka Podlaska – cmentarze żydowskie

Osada była lokowana przez właściciela tych ziem w XVI w. Mówi się, że od początku istnienia osady mieszkali w niej też Żydzi. Nigdy nie była to liczna grupa ale prawdopodobnie na początku XVIII wieku tworzyła gminę wyznaniową i posiadała synagogę, cmentarz prawdopodobnie też. Wielu z członków tej gminy wyznaniowej zajmowało się rolnictwem i handlem. Do…Continue reading Komarówka Podlaska – cmentarze żydowskie

Komarówka Podlaska – cmentarz wojenny

Cmentarz ten miał powstać w sierpniu 1915 roku dla poległych żołnierzy niemieckich. Znajduje się na skraju lasu przy drodze Komarówka Podlaska – Wólka Komarowska. Mogiły już się zatarły. Pozostał wał ziemny otaczający cmentarz. Obelisk stojący w centrum cmentarza kiedyś zapewne posiadał na szczycie metalowy krzyż, który ktoś odłamał. Prawdopodobnie obelisk był też otynkowany i posiadał…Continue reading Komarówka Podlaska – cmentarz wojenny

Grabowiec – zbiorowa mogiła wojenna

Grabowiec (gm. Kąkolewnica Wschodnia) Cmentarz w Grabowcu powstał w sierpniu 1915 roku. Wg informacji zamieszczonych na stronie Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych spoczywa tu ok. 1000 żołnierzy. Jednak nie są to tylko żołnierze polegli w roku 1915. Na cmentarzu pochowano także poległych w roku 1920. Jednak o tym już nie wspomniano na tablicach informacyjnych. Cmentarz…Continue reading Grabowiec – zbiorowa mogiła wojenna