Dratów – cmentarz prawosławny

Cmentarz ten powstał w drugiej połowie XIX wieku. Jak wyliczono w roku 1872 parafia w Dratowie miała 1050 wiernych. Istniała jednak już wcześniej tylko korzystała ze starego cmentarza i ze starej cerkwi. Unitów pozbawiono parafii w tej miejscowości za poparcie udzielane powstańcom styczniowym. Ale to tylko wpisuje się w całą politykę religijną Rosji tamtego okresu,…Continue reading Dratów – cmentarz prawosławny

Cyców – cmentarz ewangelicki

Luteranie w okolicach Cycowa pojawili się przed 1873 rokiem. W latach 1880-1881 wznieśli kaplicę w której też znajdowała się szkoła. Odnalezione informacje nie wskazują jednoznacznie na to, że chodzi o budynek kościoła dotąd stojący we wsi. W okresie międzywojennym już mówiło się o kościele i szkole umieszczonej w tym samym budynku. Po odzyskaniu przez Polskę…Continue reading Cyców – cmentarz ewangelicki

Cyców – cmentarz żydowski

Nazwa miejscowości pojawia się w dokumentach z połowy XV w. W wiekach XVI i XVII jej mieszkańcami byli głównie wyznawcy prawosławia. Właścicielami Cycowa przez ten czas pozostawały rody: najpierw Buynów, a następnie Bąkowskich. Zmiany w strukturze demograficznej przyniosła zmiana właściciela majątku w połowie XIX w. Wtedy to Bąkowscy sprzedali majątek w Cycowie Adamowi Bagniewskiemu. Nowy…Continue reading Cyców – cmentarz żydowski

Łęczna – cmentarz żydowski

Cmentarz w Łęcznej powstał prawdopodobnie już w XVI wieku. Choć nie jest pewne czy w tym miejscu, w którym jest dzisiaj. Macewy z cmentarza pozabierano do celów budowlanych jeszcze podczas wojny i zaraz po niej. Teren był zaorany w latach pięćdziesiątych i obsadzony drzewami. A jednak podczas prac ziemnych przy budowie znaleziono macewę i szczątki…Continue reading Łęczna – cmentarz żydowski

Dratów – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się na tyłach cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Dratowie. Cerkiew podczas walk 1915 roku służyła jako szpital polowy. Walki w tym rejonie trwały w dniach 7-20 VIII 1915 roku. Jak zapisano w Wikipedii: Na cmentarzu pierwotnie pochowanych było 127 żołnierzy poległych: * 99 żołnierzy niemieckich z jednostek 46 Pułk Piechoty im. Hrabiego Kirchbacha…Continue reading Dratów – cmentarz wojenny

Charlęż- cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny założony dla żołnierzy poległych w dniach 3-4 sierpnia 1915 roku. Spoczęło tu początkowo ponad 400 żołnierzy. Większość w mogile zbiorowej jaką jest kopiec. W jego sąsiedztwie znajdowało się 39 mniejszych mogił zbiorowych i pojedynczych. Całość otoczona też już dziś nie istniejącym wałem i rowem. Kopiec miał średnicę ok. 10 m. Jeszcze podczas wojny…Continue reading Charlęż- cmentarz wojenny

Kijany- kwatera wojenna

Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym w Kijanach obecnie wygląda jak mogiła zbiorowa i kryje prochy żołnierzy poległych w sierpniu 1915 roku i we wrześniu 1939 roku. Jak podaje M. Dąbrowski jest tu pochowanych prawdopodobnie kilkunastu żołnierzy armii carskiej i być może armii niemieckiej. Odnalezienie tej mogiły nie jest zadaniem łatwym dla przyjezdnego. Nie ma tu…Continue reading Kijany- kwatera wojenna

Łysołaje – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się obok zabudowań folwarcznych, przy przejeździe kolejowym. M. Dąbrowski napisał: Składał się z 9 mogił zbiorowych i 3 pojedynczych. Obecnie układ mogił zatarty. W ewidencji austro-węgierskiej wymieniony jako „Soldatenfriedhof nr 29 in Łysołaje”. Pochowano tu 35 żołnierzy niemieckich i 1 austro-węgierskiego, poległych 3 sierpnia 1915 r. Zdjęcia wykonano 25.09.2011. Lokalizacja