Kuroszów (obecnie część Leokadiowa) – cmentarz ewangelicki

Kuroszów jest osadą położoną w pobliżu drogi krajowej łączącej Lublin z Radomiem. Wspomniany w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich jako jedna z osad w gminie Góra Puławska. Prawdopodobnie z powodu błędu drukarskiego hasło poświęcone tej osadzie to: Kuroszew. Przeczytać tam można, że jest to:

wieś włościańska, powiat kozienicki, gmina Góra Puławska, parafia Oleksów, od Kozienic wiorst 36; gruntu mórg 234, domów 16, mieszkańców 104.

Nie wiemy, czy wszyscy mieszkańcy Kuroszowa byli ewangelikami. Nie wiemy też kiedy powstała wieś i cmentarz. Możemy tylko założyć, że koloniści niemieccy na tereny dawnej gminy Góra Puławska przybyli z ostatnią falą osadnictwa niemieckiego, pod koniec drugiej połowy XIX w. Cmentarz, który pozostał po kolonistach, graniczy dzisiaj z zabudowaniami i drogą biegnącą równolegle do drogi krajowej. Na terenie cmentarza są świeże ślady upamiętniania zmarłych. Z rozmowy z jedną z mieszkanek okolicznych zabudowań dowiedziałem się, że wiedza o cmentarzu wśród mieszkańców osady jest powszechna. Chociaż nie ma na terenie cmentarza śladów nagrobków, czy obmurowań grobów, to widoczne są kopce ziemi na kwaterach cmentarnych. Jest też przyniesiony przez kogoś krzyż stalowy oparty o drzewo. Cmentarz jest więc chroniony nie tylko poprzez wpisanie do ewidencji gruntów jako własność Gminy Puławy, ale także otoczony opieką mieszkańców.


Zdjęcia z dnia 26.03.2021 r.

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie