Sochocin – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Sochocinie został założony w XIX w. Brak dokładnej daty ale wiadomo, że w latach 1863-1864 sochocińscy Żydzi starali się o odłączenie od okręgu bożnicznego w Płońsku. Starania zakończyły się sukcesem ale przeciwko włączeniu do sochocińskiego okręgu protestowali mieszkańcy Kuchar Żydowskich. Mimo utworzenia w cmentarza w Sochocinie mieszkańcy Kuchar swoich zmarłych chętniej chowali…Continue reading Sochocin – cmentarz żydowski

Czerwińsk nad Wisłą – cmentarz ewangelicki

Większość czerwińskich ewangelików zamieszkiwała osadę Kolonia Czerwińsk. W wydanym w 1880 r.Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego zapisano: Kolonia Czerwińsk liczy 10 osad, 12 domów, 112 mieszkańców, 429 mórg obszaru, w tem 367 ornej ziemi; ma kościół i szkółkę ewangelicką, olejarnię i wiatrak. W Rysie historycznym gminy Czerwińsk nad Wisłą o kolonistach można przeczytać tylko krótką wzmiankę:…Continue reading Czerwińsk nad Wisłą – cmentarz ewangelicki

Czerwińsk nad Wisłą – cmentarze żydowskie

Osiedlający się od XVIII wieku w Czerwińsku Żydzi założyli swój pierwszy cmentarz w na początku wieku XIX. Dzisiaj jest to teren zabudowany. Lokalizacja wg starej mapy WIG poniżej. W 1935 r. Żydowska Gmina Wyznaniowa tworzyła nowy kirkut, przy ul. Polnej. Nie ma go jeszcze na mapach WIG. Zdjęcie z dnia 03.05.2018 r. Obydwa cmentarze zostały…Continue reading Czerwińsk nad Wisłą – cmentarze żydowskie

Czerwińsk nad Wisłą – cmentarze wojenne

Dwa cmentarze na mapie WIG. Po dwóch stronach wąwozu schodzącego nad brzeg Wisły. Wschodni to kopiec ziemny otoczony wałem. Wejście od północy wyłożone głazami – podobnie jak w Kątach. Na głazach brak inskrypcji – być może zatarte. Brak krzyża. W wykazie zabytków nie figuruje, a droga znad brzegu Wisły tutaj się kończy. Pokaż Cmentarze I…Continue reading Czerwińsk nad Wisłą – cmentarze wojenne