Nowy Modlin – prawosławny cmentarz wojskowy

Cmentarz założony w pierwszej połowie XIX w. Związany był od początku z garnizonem modlińskim. Spoczywają na nim wojskowi oraz ich rodziny. Obok cmentarza wojskowego znajduje się czynny cmentarz parafialny prawosławnej parafii w Stanisławowie. Parafia związana jest z ludnością chłopską przesiedloną z guberni pskowskiej w okolice wznoszonej twierdzy modlińskiej. Jej majątek, wraz z cmentarzami w 1918 r. został przejęty przez Skarb Państwa. Ludność prawosławna była w 1915 r. ewakuowana w głąb Rosji. Teoretycznie więc Państwo Polskie przejęło opuszczony majątek. W praktyce nie wszystkich jednak ewakuowano, i nie wszyscy ewakuowani pozostali w Rosji. Dewastacja cmentarza wojskowego zaczęła się po wkroczeniu Armii Czerwonej. W tym samym czasie NKWD rozpoczęło prześladowanie miejscowej ludności prawosławnej. Dopiero pod koniec XX w. ponownie powołano do istnienia parafię prawosławną w Stanisławowie i przekazano jej zrujnowany i zarośnięty cmentarz wojskowy. Mała parafia nie ma środków na utrzymanie dwóch cmentarzy. Dalsze losy nekropolii wojskowej wydają się być przesądzone i to wcale nie z winy właściciela terenu.
Więcej informacji o cmentarzu:
Andrzej B. – turystyka, fotografia
Wikipedia
Parafia św. Aleksandry w Stanisławowie w Wikipedii


Zdjęcia z dnia 25.04.2021 r.

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie