Augustów – cmentarze wojenne

Walki na terenie Puszczy Kozienickiej prowadzono w okresie 20-26 października 1914. Na przeciw armii rosyjskiej stanęły armie austro-węgierska i niemiecka. Niemiecka operowała jedynie na obrzeżach Puszczy wiadomo jednak, że w tym obszarze operowały niemieckie pułki ze Śląska i Wielkopolski. Ze strony austro-węgierskiej walczył tu I Korpus Krakowski. W jego skład wchodziła 12 Dywizja Piechoty w…Continue reading Augustów – cmentarze wojenne

Krasna Dąbrowa – cmentarz wojenny

Cmentarz żołnierzy poległych w Operacji Dęblińskiej 22-26 X 1914 roku. Znajduje się nie tyle w Krasnej Dąbrowie co w Puszczy Kozienickiej. Nie powinno więc dziwić, że zaopiekowało się nim Nadleśnictwo Zwoleń jak i Związek Łowiecki. Skromna informacja o cmentarzu podająca jedynie miejscowość wystarczyła by tu trafić. Pytanie we wsi o cmentarz zadałem dociekliwemu młodemu człowiekowi.…Continue reading Krasna Dąbrowa – cmentarz wojenny

Ruda Wielka – cmentarz wojenny

Nie zachowały się informacje o dacie założenia cmentarza na piaszczystej skarpie obok wsi Ruda Wielka. Wiadomo jedynie, że spoczywają tu żołnierze trzech armii uczestniczący w walkach toczonych w okresie maj-lipiec 1915. Obecnie cmentarz ten zasłania las i drogi do niego nie wskazują żadne drogowskazy. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie O istnieniu tego…Continue reading Ruda Wielka – cmentarz wojenny

Przytyk – cmentarz żydowski

Przytyk przyciągał Żydów od XVII w. Głównie za sprawą lokalizacji. Przez miejscowość przebiegały i krzyżowały się w niej dwa szlaki handlowe: Warszawa – Kraków i Lublin – Poznań. Dopiero budowa utwardzonej drogi łączącej Szydłowiec z Radomiem i Białobrzegami w 1834 r. zakończyło okres prosperity przytyckich kupców. Pozostały jednak funkcjonujące od XV w. jarmarki i cotygodniowe…Continue reading Przytyk – cmentarz żydowski

Radom – cmentarz żydowski

Historia Żydów w Radomiu zaczyna się zapewne przed 1724rokiem. W tym to bowiem roku Radom otrzymał od króla przywilej zakazujący przebywania w mieście Żydów. Po 1724 roku jeszcze parokrotnie powtarzano nakaz opuszczenia miasta. Mimo tego pozwalano na wjazd kupców żydowskich jak i na pobyt Żydów podczas obrad Sejmu. W 1798 roku pozwolono Żydom na powrót…Continue reading Radom – cmentarz żydowski

Wierzbica – cmentarz żydowski

Na temat przeszłości Żydów zamieszkujących Wierzbicę wiemy niewiele. To dawne miasto na szlaku handlowym straciło znaczenie wraz z rozwojem Radomia. Przez dawne miasto przebiegał szlak handlowy, którym przewożono głównie wapień i garbowane skory. W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego z 1893 r. znaleźć można informację, że w całej gminie Wierzbica (wchodziły do niej Wierzbica oraz wsie…Continue reading Wierzbica – cmentarz żydowski

Iłża – cmentarz żydowski

Kirkut powstał w roku 1837, na obrzeżach Iłży. Choć można spotkać się z informacją, że w tym samym roku też przybyli Żydzi do Iłży (na stronie Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce) to w innych miejscach można odnaleźć informację o 376 wyznawcach judaizmu zamieszkujących Iłżę dziesięć lat wcześniej. Szybko rosnąca liczba Żydów w Iłży nigdy…Continue reading Iłża – cmentarz żydowski

Chomentów-Puszcz – cmentarz epidemiczny

W 2010 roku miałem problem z pisownią nazwy tej miejscowości. Na mapach było „Chomętów”, a na drogowskazach „Chomentów”. Od 1 stycznia 2011 rację przyznaje się drogowcom. Teraz jest to na 100% Chomentów. W jednym z kilku leżących niedaleko od siebie Chomentowów, nazywanym Chomentów-Puszcz znajduje się cmentarz choleryczny z kapliczką umieszczoną na szczycie. Jak to cmentarz…Continue reading Chomentów-Puszcz – cmentarz epidemiczny