Tyszowce – cmentarze żydowskie

Nie wiadomo kiedy Żydzi pojawili się w Tyszowcach. Mieszkali tu prawdopodobnie już wieku XV. Pierwsze wzmianki w dokumentach pochodzą z wieku XVI. W przywilejach dla mieszczan nadanych miastu przez króla można przeczytać: pragnąc aby miasto przez większą liczbę mieszkańców, codzień do lepszego przychodziło stanu, pozwalamy żydom tak wewnątrz, jak i zewnątrz miasta posiadać domy, ogrody […]

Dąbrowa Tarnawacka – cmentarz wojenny

Wyjeżdżając z Tomaszowa Lubelskiego w kierunku Zamościa wjeżdża się do lasu. Ten leśny odcinek nie jest długi. Blisko końca zjazdu dostrzegłem białe krzyże z lewej strony – na skraju lasu. Cmentarz żołnierzy poległych w obu wojnach światowych. Tablica informacyjna po macoszemu potraktowała okres w którym cmentarz powstał. Białe krzyże stoją zapewne na grobach żołnierzy września. […]