Wojsławice – cmentarz żydowski

Cmentarz prawdopodobnie założono na początku XIX wieku. Jest to nowy cmentarz, starego nie zlokalizowałem. Nowy cmentarz znajduje się ok. 100 m od ulicy Grabowieckiej, za zabudowaniami. Zdewastowany podczas II wojny światowej. Wg informacji zamieszczonych na stronach Wirtualnego Sztetlu zachowały się fragmenty trzech nagrobków. Odnalazłem tylko jeden z nich. Cmentarz częściowo jest ogrodzony. Brakuje ogrodzenia od strony pól uprawnych. Nie ma też żadnych tablic informacyjnych.

Obrazek

Fragment ogrodzenia przy drodze dojazdowej do pól uprawnych.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 14.06.2013 r.

Synagoga

Wojsławice stały się na Lubelszczyźnie jednym z pierwszych ośrodków osadnictwa żydowskiego. Już w XV wieku w osadzie przebywali wyznawcy judaizmu. W wieku XVI działał tu kahał. Dwa wieki później Żydzi jednak zostali z Wojsławic wygnani. Wiąże się ten fakt z przybyciem do miasta członków sekty Jakuba Franka. To z ich inspiracji miało dojść do wygnania Żydów pod pozorem dokonania przez nich mordu rytualnego. Wkrótce po Żydach i frankiści opuścili miasto i rozpoczął się w dziejach Wojsławic okres upadku. W 1780 roku (19 lat po wygnaniu) pozwolono ponownie na zamieszkanie Żydów w Wojsławicach. W tym też roku prawdopodobnie powstała tzw. stara synagoga rozebrana na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Do dnia dzisiejszego zachowała się zaś synagoga „nowa”, której data budowy pozostaje nieustalona ze 100% pewnością. Na szczycie fasady zapisano – 1903. Jednak dokumenty wskazują na lata 1890-1894 jako lata budowy.

Obrazek

Obrazek

Budynek podczas okupacji niemieckiej został zdewastowany. Służył jako magazyn zbożowy i w tej roli też był wykorzystywany w okresie powojennym. W czasach PRL dokonano też przebudowy wnętrza (jego aktualne zdjęcia można zobaczyć na stronach Wirtualnego Sztetlu). W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku synagoga została wyremontowana.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 16.06.2012 r.

Lokalizacja