Kosyń – cmentarz prawosławny

Cmentarz założony w 1848 roku dla mieszkających w okolicy grekokatolików, a po 1875 roku prawosławnych. Opuszczony po wysiedleniach z lat 1945-1946. W roku 2005 oczyszczony z porastających go drzew. Dziś służy nielicznym prawosławnym mieszkańcom okolic (przed 1945 rokiem stanowili większość mieszkańców okolic Kosynia).

Obrazek

Cmentarz należy dziś do parafii prawosławnej we Włodawie. Cerkiew dawnej parafii prawosławnej w Kosyniu jest dziś świątynią rzymskokatolicką. Na terenie cmentarza zachowały się nieliczne groby sprzed 1945 roku. Wg informacji zamieszczonych na tablicy informacyjnej przy bramie cmentarza dla regionu tego charakterystyczne były kilkumetrowe krzyże drewniane stawiane na mogiłach.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Innym zwyczajem było umieszczanie na szczycie drewnianego krzyża małego krzyża żelaznego. Krzyże te były najprawdopodobniej wykuwane przez miejscowych kowali. Zachowane umieszczono na nowych kilkumetrowych krzyżach drewnianych postawionych w rogu cmentarza.

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 20.10.2012 r.

Lokalizacja