Pęcice – cmentarz wojenny

Na cmentarzu spoczywa 49 żołnierzy armii niemieckiej i 218 żołnierzy armii carskiej. Polegli jesienią 1914 r. gdy front na chwilę zatrzymał się w okolicach Michałowic.


Zdjęcia z dnia 01.06.2018 r.

Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie